Bolo ea maoto ha e hole Lesotho

Monghali Bokang Phasumane Raliphatlalatso oa sehlopha sa Bantu o re selemong sena se felang sa lipapali ba fitletse likatleho.

IMG_6600 (2)
James Madidilane Mokoetlisi oa Bantu

 

A supa hore ke ka hona ba tsebileng ho ba bo-mampoli ba liki eaba ba hapa M500.000.00.

Ba hapile bokhothokhotho bona ka mora ho mamola sehlopha sa Matlama ka lintlha tse peli ho e le ngoe (2-1).

Papali ena eo Bantu e ebapaletseng lebaleng la Setsoto Maseru ka moqebelo oa la 19 Motšeanong e ne e le ea ho qetela.

Le ha ho le joalo Bantu e ne e se e phetha molao fela hobane e ne e se ntse e lihula nthau liking ka lintlha (Points) tse 53, sehlopha sa bobeli e leng Lioli eona e na le 47.

Ka hona tlholo ena ea Matlama e kelelitse Bantu ka kotleng eaba ba le 56.

Papaling ena Matlama “tse putsoa” e hlile ea hlaba ntlha ha metsotso e le 32 papali e ntse e tsoelapele ka leoto la Lebajoa Mosehlenyane.

Hantle tse putsoa li ne li hateletse A matšo matebele ho fihlela ba fumana monyetla ona eaba ba ea o sebelisa.

Phafa Tšosane oa Matlama ke se seng sa libapali se neng se bapala hantle, empa o ile a hloloa ke lehlohonolo la ho hlaba ntlha.

Papali e ile khefutsong Matlama e na le ntlha e le ngoe Bantu e theta lehe.

Mokhahlelong oa bobeli oa papali ho ile hoa lubeha hobane Bantu e khutlile e halefile haholo hoo e itse ha metsotso e le 51 papali e ntse e tsoelapele Lazola Jokojokwane a hlaba ntlha ka hlooho a hlaha ka lehlakoreng le letona la moo Bantu e lebang ka teng.

Ka morao ho ntlha eo papali e ile ea phahama lihlopha ka bobeli tsa hlaselana khafetsa. Joale nakong eo Bantu e tuka malakabe, ka morao ho liphetoho tse kenyeletsang Maloisane (11).

Motho e mokhutšoane eno o ne a le moferefere hona hoo.

Ha ho setse metsotso e ‘meli papali e fela ke ha Mokone Marabe a hlaba ntlha ea bobeli ea Bantu ka hlooho, e ba ho felile ka Matlama.

Bantu e ne e felehelitsoe ke letšoele la eona le lengata joalo ka mehleng, ho le ho sehla fela ka hara lebala la Setsoto.

Puisanong le Raliphatlalatso oa sehlopha sa Bantu, moo potso e neng e le hore na maikutlo a ha ke afeng ka katleho eo ba e fihletseng , o itse sehlopha se ne se sebetsa ‘moho le botsamaisi ba sona.

A supa hore ba bile le qholotsonyana ea hore ho tebeloe libapali tsa bona tse tšeletseng, ka hore ke matsoa-ntle.

Sena se tlile ka morao ho nyeoe ea bona le Lioli, moo ba ileng ba nkeloa lintlha tse tharo le li “goal” tse tharo.

“Ka morao ho hore libapali tseo li emise ho bapala sehlopha sa heso se hlotse lipapali tsa sona kaofela ha e se e le ngoe moo ba ileng ba tlaboloa ke Kick for Life”, ho bolela Phasumane.

Phasumane o hlalositse hore ka morao hore botsamaisi bo buoe le bahlankana moea o no le mong ba kopane ba batla ho hapa liki, ‘me ba atlehile.

O phethetse ka hore boitšoaro ba libapali e ne e le bo botle, ke ka hona ba kotutseng litholoana tse hlabosang.

Potsong ea hore na ho na le libapali tseo a matšo matebele a batlang ho lireka kapa ho lirekisa o bile sechele.

“Ke utloile hore ho na le litaba ho marangrang tsa hore ho na le libapali tsa rona tseo Mbabane Swallows ea Eswatini ba batlang ho li reka, empa ha ke boemong ba ho araba litaba tseo, ke tla buoa ka tsona ha nako e fihla, ha joale libapali li teng lli fleets ha ho lere lekhopo”, ho toboketsa malipompo oa Bantu.

Haele sebapali sa mehleng sa lihlopha tse ‘maloa tse kenyeletsang Lesotho Correctional Services, Mphatlalatsane e sitana le sa naha (Likuena) le tse ling monghali Tšepo Hlojeng, o hlalositse hore papali ea bolo ea maoto Lesotho mona ha e hole ka sekhahla seo motho a ka reng o khotsefetse ke sona.

Ka hona ha ho bonolo hore lihlopha tsa rona li ka fumana tlholo machabeng.

O itse tsamaiso ea lihlopha tsa Lesotho e saletse morao haholo.

A tsoelapele ho supa hore mabala ha ea lekana e bile ha boemong bo botle hohang.

Hlojeng o entse mohlala ka mabala a Maputsoe le Setsoto. A re hape baletsaphala le bona ba hloka likoetliso.

“Boemo ba baletsaphala ba rona bo lokela ho ntlafatsoa”, ho hlasolosa sebapali sa mehleng.

Empa ha e le lefapheng la bokoetlisi teng o bontšitse a khotsofetse.

“Ka ho bokoetlisi mosebetsi o e ntsoe ka bokhabane ha ke belaele”, ho toboketsa Hlojeng.

Hape ha a phethela litaba tsa hae o supile hore ha e le tabeng ea boitšoaro ba libapali le batsamaisi ha bone ho na le mathata a makalo.

O itse ke ‘nete ho bile le litaba tsa boitšoaro bo seng botle mane le mane, empa ha ho pharela, ke litaba tse neng li laoleha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close