Econet e tlotla libapali

YOUNG PLAYER OF THE SEASON
Mokoteli Mohapi

Kompone ea mehala Econet Telecom Lesotho ka kopanelo le botsamaisi ba lipapali tsa liki e kholo ea papali ea bolo ea maoto ka hara na (Premier League Management Committee – PLMC) ba ile ba tšoara likhau Avani Lesotho, Maseru ka la Tšelela, Phupu monongoaha.

 

Letona la Tekano le Bacha, Lipapali le Boithabiso Dr Mahali Phamotse o ile a fitisetsa bokhothokhotho ba pampiri chelete ea M500, 000 ho bomampoli ba selemo se fitileng sa lipapali.

Letona le supile hore le motlotlo haeba ho na le likompone tse tsebang ho thusa Basotho ka ho holisa lipapali.

A re ke tumelo ea hae hore ka moso likompone tse ling tse ka hara naha li tla kenya letsoho kholisong ea lipapali mona Lesotho.

O bontšitse hore lipapali likopanya sechaba ho sa tsotellehe litšekamelo tsa bona tsa mafapha a mang a bophelo.

Letona Mahali o hlalositse hore hantle ha ho nepahetse lipapali li lokela ho fumana chelete e ngata ho feta mafapha a mang ha ho abuoa lichelete selemo le selemo.

A ipiletsa ho bafani ho tšehetsa lipapaling tsohle e seng bolo ea maoto fela.

Ha e le ea tšoereng molepo e le mookameli oa ETL ena e kentseng letsoho le toma ho ntlafatsa bolo ka hara naha monghali Dennis Plaatjies o hlalositse hore ha ba tekenela tumellano ea chelete e kalo ka M6 million sebakeng sa lilemo tse tharo ba lumellane hore lihlopha kaofela tsa Primier League li tla khaketsoa.

A re selemo sa pele se felile ka hona ba tlilo kena selemong sa bobeli sa lipapali ba ntse ba tšehetsa bolo Lesotho.

Plaatjies o boletse hore oa tseba hore lihlopha tsa bolo ea maoto likapa li etlohela. A re libapali tse ipabotseng li tla fumana likhau le chelete.

A phethela puo ea hae ka hore bona le sechaba ba lokela ho kenya letsoho kholisong ea bolo ea mato.

Ha e le monghali Salemane Phafane mookameli oa mokhatlo o tsamaisang bolo ea maoto ka hara naha (LEFA) o itse tšebetso ea selemo se fitileng e bile e makhethe haholo.

A toboketsa hore libapali, lihlopha, le botsamaisi ba tsona li entse boikarabello ba bona. Phafane a bontša hore Premier League le LEFA li ile tsa sebetsa liqholotso hantle ba ba ba fihlela litharollo ka boqetseke.

A totobatsa hore lenyalo la bona le ETL le tlisitse litholoana tse hlabosang ho barati ba lipapali, beng ba lihlopha le bookameli ba lihlopha.

Batho ba fumaneng likhau ba ba ba kibakiba ka maloti a seshongoana ke bathusi ba ba letsapha, ba letsaphala, sebapali se senyenyane ka ho fitisisa, sebapali sa selemo, mokoetlisi oa selemo, sethibathibane le ea hlabileng lintlha tse ngata ho feta libapali tse ling.

Moketeng ona ho bile teng le bookameli ba likompone tse ling tse lebeletsoeng hore ka moso le bona ba kenye letsoho mosebetsing ona o moholo oa ho khutlisetsa sechabeng ka ho ntlafatsa lipapali.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close