Summer Time e phahamisa folakha ea Lesotho

Mojaho oa lipere o bonahala o nketsoe boemong bo phahameng linaheng tse ling haholo ena ea Afrika Boroa eo re nang le monyetla oa ho e chakela hobane ke moahisane oa rona.

Basotho ba ea tseba hore pere e kenya letsoho haholo bophelong ba bona, empa ha ba enkela hlohong ha kalo.

Basotho ba ile ba e lata letailane mane Dundee Afrika Boroa ka Moqebelo o fitileng oa la 21 Phupu, monongoaha, mojahong o bitsoang Dundee July.

IMG-20180722-WA0016 (2)
Sello Rasenya  le bookameli ba mokhatlo oa papali ea mojaho oa lipere oa Lesotho, le Summer Time

Ke mojaho o tšoaroang selemo le selemo ka khoeli ena ea Phupu.

Ke moo pere ea monghali Sello Rasenya oa Bela Bela Summer Time e hlahileng boemong ba bone eaba e hapa chelete e mothangoana.

Pele Summer Time e kenela mojaho e ile ea hapa khau ea pere e hlokometsoeng ho feta lipere tse neng likhobokane moo hotsoa libakeng tse fapakaneng Afrika Boroa.

Khau ena e ile ea kenyeletsa certificate, sale, tomo, seaparo sa pere e le hore ke ntho engoe le engoe e hlokoang ke pere.

Pere ena e khahlile motho e mong le emong ea neng a kenetse mojaho oo ke ka hoo e hapileng.

Sena ke bopaki ba hore Basotho ba na le boiphihlelo tabeng ea ho hlokomela pere. Le ha ba se na mekhoa e mengata ea cheletea ha e le botsebi bona ba na le bona.

Puisanong le monghali Rasenya o hlalositse hore ke lekhetlo la pele Sumer Time e kenela mojaho ona oa Dundee July. A re u thabile haholo ke tšebetso ea eona.

A bontša hore taba engoe e mo thabisitseng ke hore o na le lipere tse ngata tseo a lirekiseliseng batho ba Afrika Boroa, ‘me li ne li le teng mojahong ona e bile li sebelitse hantle haholo.

O supile hore qholotso eo ba e tobileng ka lipere tsa bona hotsoa Lesotho ke hore Afrika Boroa basebelisa lipere tsa mali hotsoa naheng e kang Sweden.

Potsong ea hore na Basotho ba ka sebelisa leoa lefeng la hoba le lipere tse nepahetseng tseo ba ka bang motlotlo ka tsona ha li lebahanya thebe le tsa linaha tse ling Sello Rasenya o itse lipere tse matla e bile li le lebelo li fumaneha Australia.

Ka hona a etsa mohlala ka hore haeba ‘muso oa Lesotho o ka rekela Basotho lipoho tse ‘ne kapa tse hlano eaba li aroloa ka litikoloho, ebe beng ba lipere ba fumana monyetla oa ho nehela tsa bona ka tsona ho ka ba lephetoho e kholo ka hara naha.

Rasenya a re ka hara lilemo tse tharo fela ba ntse ba etsa joalo ba ka tseba ho fihlela kapa hona ho feta boemo ba Afrika Boroa le linaha tse ling.

A toboketsa hore motho ka mong ha ho bonolo ho itatela pere Australia ho latela litjeho tse phahameng tsa ho tsamaisa pere e joalo ka likepe.

“Ha ho bothata hore nka reka pere Australia empa litlhoko tsa ho e itlisa hae liphahame haholo”, ho hlalosa Rasenya.

Tabeng ea hore na ebe bophelo bo teng ha motho a na le lipere tsa mofuta ona, Rasenya o itse motho a ka phela ka pere.

A bontša hore tšebetso ea ka Moqebelo fela e memme batho ba bangata ka mokhoa o makatsang. Hore tšebetso e atlehe e hloka chelete, ka hona batseteli bane ba le moo ba ne ba tšabeha ka bongata.

Hape a re pere e hlotseng mojaho o moholo oa ho qetela e hapile M100, 000. Batho ba bang ba hapileng ka mora ho hlaha boemong ba pele mejahong e meng ba fumane bonyane M25, 000.

O supile hore chelete ena e ka nna ea phahama selemong setlang. A re ngoahola e ne e le M50, 000 mojahong o moholo, ‘me ke M100, 000 monongoaha, e le hore e ka nna ea menahana habeli hape isao.

Rasenya o phethetse ka hore e le boitlhopho ba selemo se tlang o tla sebetsa ka thata ho bona hore pere ea hae e ba boemong ba ho hapa bokhothokhoto bo fetang bona.

A etsa mohlala ka hore pere ea hae e ne e qala ho sebelisa lebala leo, hape phetoho ea sebaka le ho palama koloi nako e telele ho kenya letsoho hore tšebetso ea pere e se be e maemong a matle.

Re lipaki hore ha baokameli ba rona pusong haholo letona la rona la Tekano le Bacha, Lipapali le Boithapollo Dr Mahali Phamotse takatso ea hae ke ho bona Basotho ba phelisoa ke lipapali.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close