LSRC e sebelisa lichelete hantle

Molaoli oa lipapali (Director of Sport and Recreation) o re ke taba ea bohlokoa hore litho tsa Lesotho Sport and Recreation Commission (LSRC) li kopane phuthehong e akaretsang e neng e tšoaretsoe hoteleng ea Avani Maseru ka Sontaha sa la Hlano Phato, 2018.

Mofumahali Puisano Tšosane ha a buoa lebitsong la letona la Tekano le Bacha, Lipapali le Boithapollo o bontšitse hore sepheo kopano ea mekhatlo ea lipapali ka hara naha ke hore ba tlo hetla morao.

A re ke boikarabelo ba bona ho soaea Komisi mohlare moo e bang litaba ha li tsamae hantle. Empa le teng moo e bang lisebetsoa hantle ke hore ba ba phaphathe mahetla.

Tšosane o supile hore Lesotho le itukisetsa lipapali tsa African Union Region 5 (AUSC Region 5) tse tla thakhoha Botswana mafelong a selemo sena. A re o batla ho tseba hore na beng ba lipapali ba se ba le hokae ka boitlhopiso.

O toboketlitse hore letona le tla atamela ba habo pusong ba tšohle taba ea hore na ha e le mona lekala la thuto le na le chelete ea ho fepa bana eo e sa felloeng ke nako, ke hobaneng ha chelete ea lipapali le eona e kekeng ea tšoaroa ka mokhoa o tšoanang.

A re sena se tla etsa hore libapali li tsebe ho ikoetlisa e le hore re tsebe ho hlola ha re lebahanya thebe le linaha tse ling.

A re hape ke morero oa letona la lipapali hore chelete ea lipapali e seke ea fanoa ka kotara, empa e tle ka mokhoa oo e tlang ho akofisa lipapali.

Ha e le mookameli oa Komisi (President ea LSRC) monghali Khiba Mohoanyane o itse ho bonahala ka liphutheho tsa mofuta ona hore ke le lapa la lipapali.

A re komisi ea habo e saletsoe ke likhoeli tse tšeletseng ba ntse ba le botsamaising ba Komisi.

Mohoanyane a totobatsa hore litho tsa mekhatlo tse neng li bokane moo li seke tsa tšaba ho fana ka maikutlo a tsona moo e bang ho na le lere lekhopo ka sepheo sa ho lokisa litaba.

Kopanong ena ea selemo ho ne ho memiloe litho tse tharo hotsoa mokhatlong ka mong e leng molula setulo, mongoli le ea ikarabellang licheleteng tsa mokhatlo.

Ke batho ba kabang 80 ba tsebileng ho ba teng moo.

Hona phuthehong ena litho li hlahisitse hore ho koptjoe phutheho le letona la lipapali hobane ho hlokomelehile hore ha ngata ho buooa taba e le ngoe ka lilemo tse ngata ebe ha ho na pheko.

Hape ba bontšitse hore ho lokela hore ho ke ho chakeloe melao ea LSRC le LRA moo e buoang ka litaba tsa theolelo ea lekhetho.

Ho boetse hoa hlaha taba ea hore mekhatlo e lokela ho sebetsa ka thata hobane ka mehla Lesotho le fetohile ntetekeng. Ba re ho tloha ka 1970 ha le ba setho sa li Olympic ha ba so hape khau ea khauta (Gold).

Sebokeng moo ho ile hoa fanoa ka litlaleho tsa mookameli, mongoli le motšoari oa matlotlo.

Ka mehla libokeng tsa mofuta ona tlaleho ea lichelete e ba pharela. Empa mona ho bonahetse Komisi e sebelitse hantle litabeng tsa lichelete, hoo mekoloto e theohileng ka linoko tse 78 lekholong (78 percent).

E le hore setšoantšo sa lichelete ke se hlakileng hahoholo, ‘me mokhatlo oo lichelete tsa ona li sebelisitsoeng hantle o na le bokamoso bo hlakileng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close