Ntho o tšepisa tšebelisano ‘moho

Ka morao ho hore ho be le sello sa phohomela hotsoa mokhatlong o tsamaisang lipere ka hara naha, moqolotsi oa rona o ile a phura leshoetla le monghali Peo Ntho oa lefapha la tlhokomelo ea pere tlasa lekalana la liphoofolo.

Re tla hopola hore ho bile le Basotho ba neng ba lebe ho la Afrika Boroa ka lipere tse tšeletseng ka sepheo sa ho ea behisa lipere tsa bona le tsa Dundee.

Mr Sello Rasenya's horsephoto (2)
Ho tjena mojahong oa lipere

Ke moo ha bakhutla mojahong oo pere ea Lesotho Summer Time e ne e hlahe boemong ba bone eaba e hapa chelete e ntle.

E itse ha re buoa le litho tsa komiti eaba ba bonahala ba na le tletlebo ka moo lefapha la tlhokomelo ea pere hotsoa lefapheng la Liphofolo le sa sebetse hantle le bona.

Mosupisi e moholo oa lefapha la tlhokomelo ea pere ka hara naha monghali Peo Ntho o hlaositse hore mosebetsi oa lefapha la habo ke ho bona hore lipere li ea ntlafala, e bile li hlokomeloa hantle.

A re ba rupela basupisi literekeng kaofela ka sepheo sa hore ba fitisetse litsebo ho li hoai.

Ntho o supile hore ha ba na maqhama a mantle le mokhatlo oa papali ea pere ka hara naha. A re ha se ka mehla ba bang teng mejahong ea lipere.

E le hore o ne a matlafatsa seo se neng se boleloa ke komiti ea mokhatlo o tsamaisang mejaho ea lipere.

O tobokelitse hore ho tloha ha joale o na le tšepo ea hore ba tla ba teng mejahong eohle.

A bolela hore ba ne ba sitisoa ke mabaka a mosebetsi a kenyeletsang ho hloka lisebelisoa, empa qholotso eo e sebelitsoe.

A lumellana le litho tsa komiti hore ba lokela ho ba teng ka mehla ho bona hore lipere tse mathang li nepahetse, li phela hantle ha li na maqeba, le panta ke e loketse hore lipere li ka behisa ho eona.

Ho sa le joalo Ntho o hlalositse hore ho na le mokhatlo o ikemetseng o bitsoang mokhatlo oa Lefatše oa tlhokomelo ea pere “World Horse Welfare”.

O supile hore mokhatlo ona o sebetsa ka lithuso hotsoa naheng ea United Kingdom (UK), empa tlasa sekhele sa sekolo se seholo sa sechaba NUL.

A re mokhatlo ona o hlophisa lithupelo moo ba koetlisang basupisi, hape ba fana ka meriana ea maqeba, manyooa, le kalafo e akaretsang.

A re lithupelong tseo ofisi ea habo e kenya letsoho, ‘me ka morao ho moo ho lebetletsoe hore litsebo li fitisetsoe ho beng ba lipere. A etsa mohlala ka hore batho bao ba bile Rothe, Masianokeng Ha Ramabanta Ha ntsi, Marakabei le Semonkong.

Ho sa le joalo, ho bile le mojaho oa lipere o neng o tšoaretsoe Thotamoli Ha Mamathe Berea maobane ka Sontaha.

Ho ne ho beisoa mefuteng ea terepele le flat race, ‘me ho mathile mejaho e tšeletseng kaofela, empa oa botšeleloa oa hlakoloa ka mabaka a kekeng a qojoa.

Ke moo Basotho ba tsebileng ho hapa bokhothokhotho ba chelete.

Bahluli ba hapile chelete e lipakeng tsa M9, 000 le M900 ho fapana ka tatellano ea bona.

Mojahong ona ho bile teng letona la Puso ea Libaka mohlomphehi Habofanoe Lehana e bile e le mokhethoa oa Khafung, ‘musi oa setereke sa Berea monghali Thetso Kome le mok’homishinara oa Komisi e tsamaisang lipapali ka hara naha Mnghali Clifford Molefe, e bile e le eena ea ikarabelang papaling ea mojaho oa lipere.

Sechaba se neng se le moo se ne se pepeteha ka bongata se thoholetsa lipere tsa habo sona, e le melilietsane le menyakoe.

Letona le bontšitse le le motlotlo hore e be mojaho o tšoaretsoe lebatooeng la hae. A leboha litlhophiso tse entsoeng ke LSRC. Empa a ipiletsa hore ka moso batho ba lebatooa la hae ba tsebisoe ka nako e seng ha ho setse nako enyenyane letsatsi la mojaho le fitla.

Mohlomphehi Lehana o khalemetse ka thata tšebeliso empe ea tai lipapaling. A re seo se etsa batho ba sa itlhompheng ba etsang lintho tse tlontlolang.

A phethela ka hore ke takatso ea hae hore panta eo e terateloe e le hore ka moso batho ba kene ka cheletenyana e seng kae e le ho akofisa papali ea mojaho oa lipere.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close