Baletsaphala ba lefuoe, Nqosa

Lesotho Sports Blizz e ile ea phura leshoetla le moletsaphala oa machaba (International Referee) oa Lesotho monghali Mahao Nqosa. Khalala ena ke eona e le ngoe feela ha joale e boemong bona papaling ea volleyball.

DSCN0175 (2)
Monghali Mahao Nqosa

Re ile ra mononya maikutlo ka boema ba papali ea volleyball ka hara naha re shebile boletsaphala.

Monghali Nqosa o thakhotse puo ea hae ka ho bolela hore phephetso ea boletsaphala ka hara naha ke hore boholo ba batho ba filoeng monyetla oa likoetliso ba ea nyamela ka mora lithupelo. A khothaletsa mokhatlo o tsamaisang volleyball ka hara naha (LVA) hore o be le tšalo morao le tsotello ho batho ba ileng ba koetlisoa.

Hape a toboketsa hore ha ho na mokhoa oo baletsaphala ba khothatsoang ka oona, joalo ka ho lefella maeto a bona a ho ea mabaleng e sitana le ho fumana lipabinyana e le khothaletso ea mosebetsi. O bontšitse hore ke ‘nete ba fuoa mokhoa oa ho thiba lephako empa ha ho ea lekana.

A re molemong oa kholo ea volleyball ha baletsaphala ba le sieo papali ha e na ho tsoelapele, ka hona mokhatlo o lokela ho bona hore oa ba tšehetsa.

Tabeng ea hore LVA e senyehetsoe ho koetlisa batho bana, ka hona ba ka lebelloa ho fana ka tšebetso ba sa lefshoe, o itse le ngoana sekolo o lefelloa ke naha ho kena likolo tse kholo (Universities), empa ha a se a rutehile o fuoa mosebetsi ebe oa lefuoa. Litsebo tseo a lifumaneng e se e le tsa hae ka hona o lokela ho khothatsoa.

A re ha ho moo ho thoeng o rutiloe ka lichelete tsa naha ka hona o lokela ho sebetsa a sa lefshoe. Empa le ha ho le joalo ba lokela ho ba le moo ho qaloang hona teng, ho ntse ho etsoe hloko boemo ba lichelete ka hara naha.

Potsong ea hore na ho na le batho bao ba ntseng ba itukisetsa ho ba baletsaphala ba machaba joalo ka eena (Candidates), Mahao o itse ha ba eo ha joale, empa LVA e lokela ho bona hore keketso ea bona ea phethahala. A re hape ho tla lokela hore naha le eona e bonahale e kenya letsoho le toma lipapaling tsa machaba.

A bontša hore ha ho na thuso hore ho be le baletsaphala ba bangata ka hara naha empa ho se lipapali tsa machaba tsa volleyball tseo Lesotho le likenelang.

A thetha puo ea hae ka ho supa hore ho lokela hoba le mekhoa e hlakileng ea ho kenya chelete e le hore ho be le lipapali tse ngata tsa machaba. A bontša hore taba eo e sa le ho e ntsoe pina ea hore chelete ha eo e lokela ho felloa ke nako.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close