Nkhono ‘Mamohato oa tlotloa Mafeteng

Mokhatlo oa mabelo oa Lesotho o tla tšoara litlholisana tsa mabelo Mafeteng ka la 26 Pherekhong, monongoaha.

Hoea ka raliphatlalatso oa mokhatlo oa LAAA monghali Sejanamane Maphathe, mabelo ana a tla kenyeletsa la 21.1 km le la 5 km. Sepheo sa mabelo ana ke ho tlotla nkhono mofuamahali ‘Mamohato hobane habo e le Mafeteng e bile a hlahetse hona teng.

Raliphatlalatso oa LAAA o hlalositse hore lebelong la likilomithara tse hlano ho lebeletsoe bana ba lilemo li 15 le 17 e le bashanyana le banana. A re ba lebeletsoe ho le kenela ka ho lefa M10.00.

Monghali Maphathe a bontša hore bahloli ba tla putsoa ka hore oa pele a fumane M1, 500, oa bobeli M1,000 ha oa boraro eena a tla ikhapela M800. Limathi tse leshome tsa pele li tla kibakiba ka maluti e le hore oa bo leshome o tla fumana R150 ka ho ba hlankana le baroetsana.

A re limathi li tla lokela ho fana ka litokomane tse ba pakang lilemo tsa bona. A toboketsa hore ha ba le lipapaling tsa African Union Sports Council Region 5 Games tse neng li tšoaretsoe Botswana ngoahola ba ile ba thulana le liqholotso tsa lilemo, hoo libapali tse tšeletseng tsa Lesotho li ne li haneloa ho matha hothoe ba tlase lilemong.

Ha e le 21.1 km le tla keneloa ke batho ba ho tloha ho lilemo tse 18 ho ea holimo. Ho kenela lebelo leo limathi li tla lokela ho lefa M20. Teng mohloli o tla kibakiba ka M2000, oa bobeli M1,500 oa boraro sekete, ka mokhoa o tšoanang oa bo leshome o tla fumana M150 ka ho bahlankana le baroetsana.

Monghali Maphathe o tsoetsepele ho bontša hore Masters, li Grand Masters le li Veteran ba tla hapa M400, M300 le M200 ka tatellano. Hape ho tla ba le li junior e leng ba lilemo tse 18 le 19 ba tla fumana meputso e khethehileng e tšoanang le ea metsofe e hlalositsoeng ka holimo.

Raliphatlalatso o supile hore sepheo ke hore mabelo a qale ka hora ea bosupa hoseng, empa ho tloha ka hora ea bohlano pele ho mabelo ho fihlela ho ea botšelela hoseng ho tla ngolisoa libapali tse tlohang hole. A re ho tloha maobane ka hora ea leshome batho ba ka leba Mafeteng lebaleng la Leshoboro ho ea ingolisa, hape ba ka ea sekolong se phahameng sa Matsepe teng ba tla fumana monghali Kubutu le eena o tla bangolisa ka ho tšoana.

Monghali Maphathe a supa hore lebelo lena la 21.1 km le tla sebelisoa hore limathi tse ipabotseng li fetele mekhahlelong e meng e tla tšoareloa linaheng tse ling tsa machaba.

A thetha ka hore lebelo le tla thakhoha lebaleng la Leshoboro le be le felle hona teng hape. Mabelo a tšehelitsoe ke komisi ea lipapali ka hara naha (LSRC) ka bokhothokhotho ba likete tsa maluti a M34, 000.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close