LSRC e tšoara likhetho

Seboka sa khohola koqo se khethehileng sa mekhatlo ea lipapali tse tsamaisoang ke komisi ea lipapali ka hara naha li arabetse kopo ea Komisi (LSRC) hore e tšoare seboka ka la Robong khoeling e tlang, ebe ka la 10 eba likhetho tsa LSRC.

LSRC e phela lilemo tse tharo ho ea ka molao oa lipapali le molao theo oa LSRC.

Ka hona Komisi e ile ea hlokomela hore lilemo tsa eona tse tharo li fela monongoaha khoeling ea Hlakola. Empa ka mabaka ao e kekeng ea a qoba e ile ea lokela ho tšoara likhetho ha morao.

Mabaka ao a kenyeletsa hore ba ile ba lokela ho batla kompone e tla hlahloba libuka, eaba ba lieha ho e fumana. Hape ho bile le lipapali tse neng li tšoaretsoe Botswana mafelong a ngoahola tsa African Union Sports Council Region 5 (AUSC Region 5) ka hona le tsona li ile tsa sebelisa nako e ngata ea komisi.

‘Me ba ile ba tlangoa ke molao hore ba bitse beng ba bona e leng mekhatlo ea lipapali. Phuthehong eo ho ne ho memiloe litho tse tharo e leng molula setulo, mongoli le ea tšoarang lichelete.

Monghali Khiba Mohoanyane o ile a tekela litho hore phutheho eo e neng e tšoeroe ntlokholo ea mokhatlo oa papali ea bolo ea maoto Bambhatha Tšita ka Sontaha sa la 10 Hlakola e ne e reretsoe fela ho tla kopa tlhohonolofatso ea mekhatlo hore seboka se akaretsang se bileng se tsamaeang le likhetho li tšoaroe khoeling e tlang.

Litho li bonahetse li le ntsoe leng hore sena se entsoeng ke LSRC ke sa bohlokoa haholo. Ba supa hore nalaneng ea lipapali ka hara naha LSRC e e ntse hantle hore ha e bona e ka e tla tlola molao e be e ea ikeletsa e atamela beng ba eona e leng mekhatlo.

Ka hona ba ile ba lumellana kantle ho lipehelo hore seboka se akaretsang le likhetho li tšoaroe ka matsatsi a kopiloeng.

Re tla hopola hore LSRC e bopiloe ka litho tse 17. E be litho tseo li ikhethela komiti le molula setulo. Setho se ka khethoa ka makhetlo a mabeli fela, e le hore ha fela se ntse se khethoa e bile se hlohonolofalitsoe ke mokhatlo oo setho se tsoang ho oona se ka qeta lilemo tse tšeletseng ka hara komisi.

Ho sa le joalo boitlhopho ba likhetho bo so bo thakhohile hobane bakhethoa ba se ba filoe liforomo (Nominations Form) hore ba litlatse, e bile mothathi oo o ne o felloa ke nako ka la Robeli khoeling ena ea Hlakola, monongoaha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close