Baqolotsi ba lla ka Econet

Ho utloahala seboko sa phohomela se etsoang ke babang ba baqolotsi le baphatlalatsi ba litaba tsa lipapali ho likhokahanyo tsa sechaba (Social media) le liea-le-moeng ka ho se khotsofalle hore Econet Telecom Lesotho e rekisa litekete tsa ho kena lipapaling tsa liki e kholo.

Poboli ena e bontša ho fosahetse hore ebe ETL e ka hlahisa eaba ea rekisa litekete, eaba e boetse e tsipa chelete ka sehlahisoa se bitsoang sek’hafothini.

dig
Mofumahali Puleng Masoabi

LSB e ile ea atamela baqolotsi ba sehlopha hore ba fane ka maikutlo tabeng ena empa ba cha ntši. Ba bang ba bolela ka moo haeba ba ka buoa litaba tseo li tla thunthetsa mosebetsi oa bona. Potso e bile hore e be na ha teng li ngoloa moo baokameli ba bona ba ka libalang teng ha li na ho thunthetsa tšebetso ea bona.

Le ha ho le joalo re tsebile ho phura leshoetla le moqolotsi oa sea-le-moea sa Bokamoso mofumahatsana Keneuoe Ntholeng. Mophatlalatsi enoa oa litaba tsa lipapali o tsebahala haholo ka hara naha ebile o na le boiphihlelo.

Mofumahatsana Ntholeng o hlalositse ha ho fosahetse hore ETL e rekise litekete.

“Ha ke lumellane le hore mofani a kenakenane le tsamaiso ea lihlopha ka hara naha”, ho bolela Ntholeng.

O tsoetsepele ho khobotla hore ha se mosebetsi oa mofani ho etsa joalo hobane ha ho na ba le ponaletso.

“Haeba ETL e tla tlanya, e rekise litekete e be efumane karolo ea chelete eo e bokelletsoeng ha batho ba kena ka lebaleng ke bona e ka ho kaba le bolotsana bo etsahalang”, ke moqolotsi eo.

Mofumahatsana Ntholeng o itse bolo ea maoto ke “brand” ka hona ETL e ithekisa ka bolo, ka hona boikarabello ba eona ke ha fana ka chelete.

A re hape Econet ke mofani oa PLMC, empa o makatsoa ke hore ebe lihlopha li hohobela Econet li kopa hore e ba tlanyetse litekete. A toboketsa hore na ba etsa sena ba fitile PLMC joang.

Hoea ka eena sena se tla baka pherekano. Lihlopha li lokela hoea ho mofani ka PLMC.

Ha phethela litaba tsa hae Ntholeng o boletse hore mofani o thunthetsa seriti sa hae ka ho kena leroleng la likatse, ha ho na le likhohlano o tla ameha le eena mofani.

Maliphatlalatso oa ETL mofumahali Puleng Masoabi ha fana ka mahomo a tsona o supile hore tumellanong ea bona le PLMC ke hore Econet e tla tšehetsa PLMC le ho etsa litharollo (Solutions) tse thusang lihlopha le PLMC, ka hona ho rekisa litekete (e-ticketing) ke engoe ea tsona.

Re le leselinyana la LSB re boetse ra atamela engoe ea liqhoku tsa lipapali ka hara naha monghali Ramafahla Thamae. Eena o hlalositse ha taba ena e le mahlakore a mabeli.

Lehlakore la pele ke hore molao oa lipapali o re ha o le mofani o ka etsa se matleng a hao ho nyolla lithekiso tsa hao. Ka hona o lumela hore mohlomong Econet e shebile taba ena ka leihlo la hore ho na le lintho tseo e ka lietsang ho nyolla lithekiso.

“Ho na le litlholisano tse ling tse ileng tsa etsoa pele empa li sa kenakenane le lichelete tse bokelloang khorong ha batho ba kena lebaleng. Ka hona ke ba le molikoalikoane hore ETL e fitletse qeto ea ho kenakenana le lichelete tseo joang”, ho toboketsa monghali Thamae.

Ntlha ea Thamae ea bobeli ke hore lihlopha ka Premier League li etsang ho bona hore mofani oa hola.

“Ho na le bonyane bo etsoang ke lihlopha eaba mofani o re o tla etsa tjena ho nyolla lithekiso tsa hae. Empa seo ke sa se utloisising ke ho kenakenana le meputso kapa merokotso ea lihlopha.

“Sepheo se se tle empa se lokela ho nyakureloa e le hore se khotsofatse mahlakore kaofela” ho rialo monghali Thamae.

Ha a manolla ho latela molao oa linaha tse fapakaneng monghali Thamae o itse ba ithuta ka ho sheba linaha tse ling haholo linyeoeng moo ho fanoang ka likahlolo. Empa litabeng tsa litumellano tsa bafani emong le emong o sebetsa ho latela lithahasello tsa hae.

“Ha se phoso ho kopitsa hore na naha engoe e sebetsa joang, empa ha ho na se tlamang hore naha engoe e sebetse joalo ka engoe”, ho toboketsa Thamae.

A re litsamaiso le liqeto li etsoa ke Premier League molemong oa lihlopha.

“Liqeto tse ling li ka ba monate ha tse ling li ka ba bohloko, empa li lokeloa ho phethoa ke lihlopha”, ha a phethela Thamae.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close