Kopano ea LNOC le LSRC, katleho

sdr
Karolo ea batho ba ne ba le moketeng oa LNOC le LSRC

Mookameli oa mokhatlo oa Li Olympic Lesotho mofumahali ‘Matlohang Moiloa-Ramoqopo o re mokhatlo oa habo le oa Lipapali le boithapollo (LSRC) ba sebelitse hantle monongoaha ba le mmoho.

Moiloa-Ramoqopo o boletse litaba tse moketeng oa selemo oa LNOC le LSRC o neng o tšoaretsoe mapatlelong a LNOC ka Sontaha sefitileng.

Lesotho ka moo a bitsoang ka teng machabeng moo a emetseng Lesotho teng o supile hore batsoa nalaneng e bosula ea ho se sebetse mmoho  ele mekhatlo e mmeli e tsamaisang lipapali ka hara naha.

Mofumahali Moiloa Ramoqopo totobatsa hore baookameli le bangoli ba mekhatlo ke batho ba bohlokoa hobane ke ka bona mekhatlo e phelang.

A re selemong se secha ba lokela ho sebetsa ka thata hobane batlo tšoara lipapali tse kholo tsa AUSC Region 5. A bontša hore ba na le qholotso ea ho lokisetsa lipapali tsena.

Mookamelo oa LNOC a totobatsa hore ho ne ho lokela hore ha joale lihlopha tse tlang ho bapala selemong se tlang li se likopane li lula mmoho empa ha ho joalo. A kopa hore selemo se tlang e be sa tšepo, ba seke ba lahla tšepo hohang.

“Lipapali tsena re tla li tšoara hantle mmoho”, ho bolela Lesotho.

A lakaletsa bohle ho keteka hantle ka boitlhompho le boikarabello.

Ha e le monghali Sebajoa Sebajoa mookameli oa mokhatlo oa Cricket Lesotho (LCA) ha a buoa lebitsong la baokameli ba mekhatlo ea lipapali le bangoli o itse LNOC e re ba theole moea e le ho itlhophela ho sebetsa ka thata selemong se tlang.

A supa hore ka hona ba sebelise monyetla ona oa ho ithabisa ho kopanya maboko hore na mathata a na a lichelete ba ka oa fenya joang selemong se tlang.

bst
Ho bile joana ha ho bapaloa qhoma o tonose (Aerobics)

Moetapele oa Komisi ea Lipapali le Boithapollo monghali Jobo Raswoko eena o bontšitse hore ha ntse ba keteka ba tšohle kholo ea lipapali mmoho.

A re ketso ena kea teboho hobane batho ba fuoang tlotla ke ba tsoang mosebetsing.

O tobokelitse hore LNOC le LSRC li kopane e le ho etsa monna a motenya  ho ntlafatsa lipapali Lesotho. Ka hona batho ba lipapali ba na le moea hoa ho ikopanya ba bapale mmoho, ba be le sepheeo se le seng.

Monghali Raswoko a thetha puo ea hae ka ho supa hore ba thabe ka boikarabello e le batsamaisi ba lipapali ka hara naha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close