Econet e tšehetsa rugby ka bokhothokhotho

Kompone ea mehala ea Lesotho e fane ka tšehetso ea chelate e kalo ka M100, 000 ho mokhatlo oa papali ea rugby oa Lesotho ka Labohlano la la 24 Pherekhong monongoaha.

Phano ena e tsoetsepele mapatlelong a Komisi ea lipapali (LSRC) Maseru.

dig
Mofumahali Puleng Masoabi

Chelete ena e tla khekhethoa ke lihlopha tse tšeletseng tse bapalang liki ea papali ena mona hae. Liki e thakhohile ka la 25 Pherekhong monongoaha mapatlelong a sesole sa Lesotho Makoanyane.

Potsong ea hore ke hobaneng Econet Lesotho e ithukhubelitse ha kale ho tšehetsa lipapali ka hara naha mookameli oa liphatlalatso oa kompone ea Econet Lesotho mofumahali Puleng Masoabi o hlalositse hore naha ea Lesotho e nyenyane haholo ha e tsebahale machabeng.

A re batho ba bangata ha ba e tsebe empa ha ho tšehetsoa lipapali Lesotho le tla tsebahala mafatšeng a mang. Ka hona ba bone ho hlokahala hore ba kenye letsoho le toma ho tšehetsa lipapali.

A totobatsa hore bahlankana le baroetsana ba tla bapala maemong a machaba e be ba tsebahatsa Lesotho ho sa tsotellehe hore ba hlotse kapa che.

Mofumahali Masoabi a tsoelapele ho supa hore le bohahlauli bo tla ntlafala ha bana ba Basotho ba bapala, ‘me moruoa le oona o tla ntlafala.

A bontša hore ka hona libapali li sebetse ka thata ho ntlafatsa lipapali ka hara naha.

Potsong ea hore ke hobaneng ba tšehetsa haholo boemong ba ntlafatso (Development), o itse rugby e fihletse matsohong a Econet ho se na motho ea e tsebang ka hara naha.

sdr
Monghali Morapeli Motaung

Ka hona e itse ha mokhatlo oa rugby o ba atamela hore ba ntlafatse papali ena  eaba ba thusa mokhatlo hore o finyelle likolong e le ho e thakhola ho letlobo le tlase lilemong ba tsebe ho hola le eona.

Ke moo ba sakang ba itheka moroalo eaba ba kenya letsoho. Are ba bone ho hlokahala hore bana ba tsebe papali ea rugby e seng hore ho bapaloe papali e le ngoe joalo ka papali ea maoto fela.

“Ke hlokometse hore ke papali e ratoang haholo ena ke bacha, ‘me re motlotlo ke hona”, ho bolela Masoabi.

Masoabi a supa hore bacha ba bang ha ba tsebe bolo ea maoto ka hona ba bapala rugby e le engoe ea lipapali tse teng Lesotho le lefatšeng kakakaretso.

A phethela ka hore sechaba se kenye letsoho ho sebelisa lihlahisoa tsa Econet ele hore ha ba etsa letsoho la monna ke mokolla Econet le eona e tsoelepele ho thusa Basotho.

Hoea ka raliphatlalatso oa mokhatlo oa rugby Lesotho monghali Morapeli Motaung ke lihlopha tse tšeletseng kaofela tse tla koebana lipapaling tsa liki. Ka hona lihlopha li tla aroleloa M3, 000 sehlopha ka seng e le ho likhahlametsa sebakeng sa ho nka maeto ha lihlopha li leba lipapaling.

Sehlopha se tla hapa liki sona se tla kibakiba ka M10, 000, sa bobeli se fumane M7,500, ha sa boraro se tla hapa M4,500.

Ha e le lihlopha tse sa finyellang mekhahlong e ka holimo li tla phumuloa meokho ka M2,000 sehlopha ka seng. Ho boetsa ho tla ba le meputso ea motho ka mong joalo ka ea hlabileng lintlha tse ngata ho feta ba bang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close