Lihloa lekhoara ka Lioling

Monghali Lephethasang Hlajoane Lesaoana mookameli oa sehlopha sa Lioli o re nako a kabang khoeli ho fihlela ha joale ba bile le litaba tse ba baketseng moferefere e le botsamaisi ba sehlopha sa Lioli.

DSCN1221 (2)
Monghali Lephethasang Hlajoane Lesaoana

A re morena oa sehlooho monghali Sempe Masupha o qeteletse a kena litaba tsena e leng taba e fosahetseng.

O itse taba ea pele ho bile le likopano tse ileng tsa kenyeletsa morena oa sehlooho oa Ha Mamathe le komiti ea DIFA Berea.

 A re ba ne ba makalitsoe ke hore batho bao ba neng ba ba thusa ka lichelete ba emise ho etsa joalo, ‘me taba eo ea ba khitlile ha bohloko maling a mpa, hobane ba hlotsoe ke ho lefa libapali. Bona ba ne ba sa bolelloe letho ka litaba tsena.

A supa hore morena ke mohlokomeli (Chief Patron) oa sehlopha sa Lioli, ‘me molao oa motheo oa sehlopha o hlakile tabeng eo.

Monghali Lesaoana a toboketsa hore ha ho moo morena a filoeng matla a ho kenakenana le sehlopha ka tsela efeng kapa efeng.

“Morena ha se monga sehlopha ke sa batšehetsi ba sehlopha, ka hona batšehetsi ba na le matla a ho tataisa hore na litaba tsa Lioli li sebetsoe joang ”, ho toboketsa monghali Lesaoana.

A supa hore sehlopha sa Lioli se ngolisitsoe e le “Society” ka hona ha se sa motho ke sa beng ba sona e leng batšehetsi. E le hore ha ho ea nepahala hore ho kaba le motho ea kang morena oa sehlooho ea kareng ke sehlopha sa hae.

Mookameli oa Lioli o supile hore ho hlahelletse taba ea hore komiti ena ea eteletseng pele ha e molaong.

A totobatsa hore litho tsa komiti ena tse ‘ne tse kenyeletsang le eena ha li ea khethoa ke batšehetsi, empa ba kenyelelitsoe (Coopted) ke komiti ea Lioli ha ho hlokomeleha hore komiti e se sa fella.

Monghali Lesaoana a hlakisa hore molao oa motheo o lumella komiti ho etsa joalo, e le hore ha se phoso. Ka hona komiti ena ea Lioli e molaong.

A re morena o ile a koptjoa ho hula lengolo la hae sehlopha se tsebe ho fumana chelete ho lefuoe libapali.

Hape ho bile le tlaleho e entsoeng ke DIFA eo le eona e neng e makatsa hobane DIFA ha ho moo e amehang sehlopheng sa Lioli ka molao. Tlaleho eo e ne e bolela hore komiti ena e ja chelete ea sehlopha, ba bolile e bile ba se ba lutse nako e telele.

O tsoetsepele ho supa hore ba ne ba lokela hore ba se ba ile ba tšoara seboka se akaretsang, empa ba hloloa ho etsa joalo hobane sepolesa se hanne ho ba lumella ho latela boemo ba seoa sa COVID-19.

A re le ha ho le joalo ba ntse ba itlhophela ho tšoara seboka seo ka la 30 Phato, monongoaha ha boemo bo lumela. ‘Me morena oa sehlooho o itlamme hore o tla kopa tumello ea hore ho tšoara seboka.

 Monghali Lesoana a bolela hore haeba batšehetsi ba Lioli ba tla re ho uoe likhethong ha bone ho na le pharela. Hape haeba ba bontša hore komiti eo e tsoelepele e ntse e le joalo ha ba na bothata.

Haele mongoli oa Lioli monghali Liteboho Mofolo ha a tlatseletsa se builoneng ke monghali Lesaoana eena o hlalositse hore hothoe ba nkile chelete ea Lioli etsoang Alliance ba ithuisitse ka eona, empa ho se joalo.

A tsoelapele ho bolela hore tlaleho ea DIFA Berea e re ba koetetse sehlopha ba utsoitse thepa ea Lioli le chelete ba ntse ba itjella eona.

A re seo bona ba se tsebang ke hore ba ntse ba ntlafatsa mohaho oa Lioli.

“Re ipotsa hore na ebe thahasello e kana hotsoa ho DIFA Berea e bakoa keng. Hape ofisi ea bongoli ha e na lengolo la batšehetsi ba Lioli ba tletlebang ka tšebetso empe ea komiti ea sehlopha”, ho meketsa monghali Mofolo.

Motlatsi oa mookameli oa pele oa DIFA Berea monghali Lekhooa Thabaneng o netefalitse hore ba e ntse tlaleho eo botsamaisi ba Lioli bo e boletseng. A re ho fihlile lengolo ho bona hotsoa ho batšehetsi ba Lioli le ba kopa ho kena lipakeng hobane komiti ea Lioli ea nakoana e se e feta meeli ea seo e lokelang ho se etsa.

A re ba boetse ba fumana tletlebo ka e mong oa bahlokomeli ba sehlopha sa Lioli monghali Thotanyane ka mongolo.

Monghali Thabaneng a hlalosa hore ba ile ba fumana lengolo le leng hotsoa morena oa sehlooho oa Mamathe ebile e le eena mohlokomeli e moholo oa sehlopha hore ho na le tletlebo ka batšehetsi ba sehlopha ka tšebetso ea komiti e sa khotsofatseng.

“Re bitsitsetse Lioli ka lengolo ba ikhethela ho setle, eaba re kopa morena oa sehlooho ho ba bitsa, ba fela ba kopana. Ho tloha moo ba khetha letsatsi le leng la phutheho engoe eaba Lioli ha e be teng”. Ho hlalosa monghali Thabaneng.

Eaba morena oa sehlooho o etsa qeto ea ho emisa lichelete hotsoa ho bafani ba tsebe hotla lipuisanong, ba fela batla.

“Re fumane hore ho kenyeletsoa hoa litho tse ncha tsa komiti (Cooption) ha ea latela molao oa motheo oa Lioli, hobane mookameli (President) ha ea hlonolofatsa taba eo o ne a le sieo.

“Re fumane hore President le litho tse ling ba ne ba tsoile komiting ho setse bafokolang. Ke batho ba tšeletseng kaofela ba tsoileng, ho setse litho tse tharo fela ho latela lengolo leo ba le fumaneng hotsoa ho batšehetsi.

“Ho bile le lengolo le ileng la ngolloa Premier League Management Committee le ngotsoe ke bona bana ba kenang ba itlhahisa ho PMLC le tekennoe ke benghali Lesaoana le Mofolo”, ho bolela monghali Thabaneng.

Monghali Thabaneng o tobokelitse hore komiti ena ea nakoana e hlotsoe ho sebetsa litaba tsa ho ngolisa sehlopha (Club Licencing File) sa Lioli hobane ha ba hlahe litokomaneng tsa mokhatlo oa bolo oa lefatše (FIFA).

A supa hore litho tsena tse ncha ha li na tokelo ea ho tekenela lichelete tsa Lioli. E le hore tsamaiso ea Lioli e tsietsing.

Hoea ka monghali Thabaneng litho tsa komiti ea khale tse setseng ke General Manager le bahlokomeli (Patrons) ba sehlopha ba babeli fela, ‘me ha ba na matla a ho kenyeletsa (Cooption) litho ha komiti e sa fella.

“DIFA Berea ke sehlohlolo sa tsamaiso ea bolo ea maoto seterekeng sa Berea. Ha ho na le motho ea llang ka sehlopha sa bolo se ingolisitseng le mokhatlo o tsamaisang bolo ea maoto Lesotho (LeFA) re mofa tsebe le ho kena lipakeng”, ho toboketsa monghali Thabaneng.

A tsoelapele ho bonša hore mangolo a teng a kopang hore ba kene lipakeng.

“Ha ho so be le nyeoe ho fihlela mona, ke litaba tsa bokena lipakeng fela, empa ea sa khotsofalang a ka qosa lekhotleng la bolo”, ho phethela motlatsi oa mookameli.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close