Thotanyana o se kokometse hape

Monghali Lekhooa Thabaneng

Seboka sa sehlopha sa Lioli se neng se tšoaretsoe Berea Ha Mamathe se sebelitse hantle.

Balateli ba sehlopha ba atlehile ho khetha komiti e ncha eo tumelo e leng hore e tla sebeletsa sehlopha ka thata se tsebe ho khola litholoana tse molemo.

Basotho ba tla hopola hore sehlopha sa Lioli se qetile lipapali tsa sona tsa liki se sa sebetse hantle selemong se felileng sa lipapali.

Hape ho bile le li khulakhulano lipakeng tsa komiti ea nakoana le batšehetsi, morena oa sehlooho le ba bang.

Komiti encha ea sehlopha e eme joana: President: Lebohang Thotanyana, ea khutlang sekoele ka morao ho phomola nakoana. Nakong ea hae ea pele sehlopha sa Lioli se ne se sebetsa hantle haholo.

1st  vice president :  Advocate Nathane Nathane, 2nd  vice president: Mothoalo Mothoalo, eo le eena a kileng a ba ka hara engoe ea likomiti tse fitileng.

Litho tsona ke tse latelang: David Ramphalile, Chaka Chaka, Lebohang Selalome le Sello Monamoli.

Hoea ka motlatsi oa mookameli oa DiFA Berea monghali Lekhooa Thabaneng mosebetsi o phethiloe hantle.  

“Ka ‘nete likhetho e bile tse lokolohileng tse se nang manyofonyofo, li ne li sa teteyanya nyao”, ho hlalosa monghali Thabaneng.

Monghali Thabaneng o tsoetsepele ho bontša hore ha ho hoa ba le litlaleho tsa president, mongoli le ramatlotlo.

“Empa Lioli li ne li tlile ka bongata bo hlollang”, ho toboketsa monghali Thabaneng.

O itse ho khethile batho ba 168 kaofela.

Taba engoe e hlaheletseng ke hore Lioli e se e tlo hira motho ea bitsoang CEO, eo e leng ena ea tla ikarabella litabeng tsa sehlopha kaofela.

Qeto ebile hore ho tla bitsoa seboka se khethehileng ha morao bekeng ea pele ea Mphalane moo ho tla fanoa ka litlaleho tsa mookameli, mongoli le motsoari oa matlotlo.  


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close