Puo ea MISA Lesotho, letlole la baphatlalatsi

Monghali Nkoale Ts’oana

Mokhatlo oa boqolotsi le bophatlalatsi oa Lesotho (MISA Lesotho) o thakhotse letlole la lithuso ho baphatlalatsi ka la 18 Tšitoe monongoaha.

Ke litsi le baqolotsi ba litaba ba angoeng ke seoa sa COVID – 19 ka mekhoa e fapakaneng bat la unoa molemo.

Puo ea molula-setulo monghali Nkoale Tšoane e baleha joana:

Kea le lumelisa bo-mphato oaka tšebetsong, ke leboha ha le ananetse memo ea ho ba koano MISA-Lesotho letsatsing lena, leo ho etsahalang nalane e bohloko bophelong ba MISA-Lesotho le ho bophatlalatsi ba litaba ka kakaretso naheng ena.

Kajeno ke eme kapela lona ka taelo ea Lekhotla la Naha la MISA-Lesotho (National Governing Council / NGC) ho khakhola Letlole la Lithuso ho Baphatlalatsi ba litaba (Media Relief Fund).

Ke kopa hore pele ke kena litabeng tsa letlole lena, ke le hopotse bohle hore bophatlalatsi ba litaba, ke leoto la bone la puso (forth estate), leo mosebetsi o moholo oa lona e leng ho ba bo-‘mesamohloane ho bona hore mafapha a puso e leng la Paramente, ‘muso (executive) le Makhotla a sebeletsa sechaba ho latela hore na lefapha ka leng thomo ea lona ke efe.

Ka hoo ho hlakile hore ke rona mahlo, litsebe le melomo ea sechaba litabeng tsohle tse etsoang ke mafapha a puso ao ke a boletseng.

Beng baka, puong ea hae ka la 14 Loetse monongoaha, President Cyril Ramaphosa ha a bua le baahi ba naha ea Afrika-Borwa o re, “As we begin the great task of rebuilding our economy in the aftermath of the pandemic, the media industry will need our support more than ever…”

Polelo eo ea mohlomphehi Ramaphosa, e ile ea re thetsa lipelo habohloko ka ha a’e entse hobane, a thokotsoe ke hore bophatlalatsi bo ile ba bonahala bole le kapele-pele nakong eo koko e sehloho e bitsoang COVID-19 e neng e lalasa ka hara sechaba se neng se ferekane ke letsoalo ka ha qalong ho ne ho sa tsebahale hore na hantle Corona ena ke eng, le hore na e ka balehuoa joang.

Le tla hopola hore ke ka eona nako eo moo MISA-Lesotho e ileng ea tlola matjato e sebetsa le Lekala la Bophelo Lesotho ‘moho le bo-mphato oa lekala leo tšebetsong, ho rupela baphatlalatsi ba litaba ka COVID-19.

Lithupelo tseo, li ile tsa fihla naha ea rona e aparetsoe ke pherekano e kholo e neng e bakoa ke karolo engoe ea sechaba se neng se tsoile letšolo ho fetisa melaetse e seng ea ‘nete ka lefu la COVID-19 ho marang-rang.

Sena se ile sa tlama le ho beha khatello ho baphatlalatsi ba litaba ba neng ba tlotlomelitsoe-khala ke lekala la bophelo ka tlhahiso leseling mabapi le COVID-19, ho nka ka sekaja ho phatlalletse sechaba ka tlhahiso leseling ea ‘nete e tsoang ho litsebi ka lefu lena.

Beng baka, le tla lumellana le ‘na hore, ho tloha ka nako eo hofihlela kajeno, ha ho setsi sa phatlalatso ea litaba Lesotho mona, se sa emang ka maoto ho thusa Lekala la bophelo ho phetha mosebetsi oa lefapha la lona la Public Health Education, ho fetisa melaetsa ka COVID-19.

Ha e tla ba sechaba se rutehile tjena ka litaba tse amanang le COVID-19 ke hobane bophatlalatsi bo ile ba ema ka matla ho isa tsebo sechabeng. Baphatlalatsi ba litaba, ha b’a sebetsana feela le ho ruta sechaba ka COVID-19 empa ba boetse ba fetoha qhooa ea moo ‘muso oa Lesotho o hloella teng ho hokahana le sechaba o se lemosa ka maoala ao oona ‘muso o ntseng o a’e etsa toantšong ea COVID-19.

Baphatlalatsi ba litaba ba boetse hape ba tsoetsepele ho ba lehokela la ‘muso le mafapha a ‘maloa, ka ho qoholleha la bosebeletsi ba tsa bophelo ka baoki, lingaka le bohle basebetsi ba lefapha leo, moo mahlakore ohle re atlehileng hore lingongoreho tsa oona li utloahale le ho susumetsa hore li sebetsoe toantšong ea COVID19.

Ke hona tšebetsong ea toantšo ea lefu lena leo re tsebang hore le putlamisitse moruo, re amehileng hampe re le lefapha la bophatlalatsi.

Ka hoo beng baka, tulong ea NGC ea MISA-Lesotho e bileng Ha Molengoane Nazareth ka la hlano ho e aka la tšelela Loetse selemong sena, ho ile ha etsoa qeto ea hore ho thehoe sehlopha ka litho tse ling tsa NGC e leng benghali: Palesa Maharasoa, Thapelo Mabote le Boitumelo Koloi hoea lekola le ho ithuta hore na COVID-19 e amme baphatlalatsi ba litaba joang.

Liphuputsong tsa bona ba fumane hore; hona le litsi tsa bophatlalatsi tse koetsoeng hajoale ka lebaka la ho putlama ha ‘maraka ke COVID-19, ‘me seo sa etsa hore ho be le baphatlalatsi ba litaba ba felloang ke mosebetsi.

Hape, hona le litsi tsa bophatlalatsi tse fokolitseng baphatlalatsi ba litaba mesebetsing ka lebaka la hore litsi tse joalo ha li sa atleha ho ba lefa. Hape hona le karolo engoe ea baphatlalatsi ba fokolelitsoeng meputso ka linoko tse 20 lekholong (20%).

Boithutong bona ba rona, re lemohile hore ha ho’a ameha feela baphatlalatsi ba litaba bao e leng litho tsa MISA-Lesotho, empa ho amehile bohle, ke ka hoo letlole lena le reretsoeng ho thusa mophatlalatsi e mong le emong hoea ka tlhoko ea motho ka mong.

Ka hoo ke hlaha mona lebitsong la rona bohle baphatlalatsi ba litaba Lesotho ho kopa ‘muso, bo-rakhoebo, mekhatlo ea machaba, likereke, lihoai le Basotho ka moka ho phallela batlalehi ba litaba ba angoeng ke maemo ao ke a boletseng ka ho tšela chelete ka hara letlole lena kapa ho tlisa ho MISA-Lesotho thuso ea mofuta ofe kapa ofe.

Letlole lena, re le butse MISA mona ho qobisa hore baphatlalatsi ba amohele limpho le linyehelo ka bo-mong ka ha seo se ka kenakenana le boikemelo ba bona mosebetsing.

Letlole lena le tla laoloa ka kotloloho ke MISA-Lesotho, ‘me lintlha tse feletseng tsa lona ke MISA-Lesotho Media Relief Fund, Nedbank Lesotho Account NO.12990704188, SWIFT Code NEDLLSMX, Branch Name: Pioneer Branch, Branch Code: 390861.

Ke qetelle ka ho leboha MISA-Lesotho NGC le bohlanka ba eona MISA-Lesotho ka ha ba sebelitse ka thata ho fihla mona. Le ha ho le boima hakana matsatsing ana tšebetsong ea rona ea bophatlalatsi.

Ntumelleng ke le lakaletse bohle keresemese e monate le mahlohonolo a selemo se secha. Ntate Molimo a re hauhele a re sireletse bohle.

Kea leboha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close