Bohle ba kenye letsoho thibelong ea covid 19

Dr ‘Malitaba Litaba

Mookameli oa setsi sa naha sa thibelo le toantšo ea seoa sa covid 19 (NACOSEC) Dr Malitaba Litaba o re ke boikarabello ba batho bohle ho thibela ho ata hoa tšoaetso ea covid 19.

Ha a phura leshoetla le baqolotsi ba litaba ‘mokeng oa bona oa beke le beke ka marangrang (Zoom) ka la Peli Pherekhong monongoaha, Dr Litaba o hlalositse hore tšoaetso e bonahala e theohile ka hara libeke tse tharo tsa khefu khekhenene tse fitileng.

O supile hore bekeng ea pele ea libeke tseo tšoaetso e ne e le boemong ba linoko tse 47 lekholong, empa ea theoha ho fihlela ho linoko tse 31.

A bontša hore le ha e theohile hakalo ha ho bolele hore litaba li malulong a nepahetseng.

“Seaoa sena ha se so laolehe hohang, re ntse re le tlokotsing ka hara naha ea bo rona”, ho hlalosa mookameli oa NACOSEC.

A hlalosa hore hoea ka tataiso ea mokhatlo oa lefatše (WHO) bonyane haeba naha e laola tšoaetso hantle e lokela e be linoko tse hlano kapa ka tlase, e leng hore Lesotho le tlokotsing.

Dr Litaba o supile hore setereke sa Maseru ke sona se itlhommeng pele ka lipalo tse phahameng tsa tšoaetso ea corona.

A re lipalo li phahame haholo bathong ba lilemo li lipakeng tsa 30 le 40.

Dr Litabe o tobokelitse taba ea hore batho ba qobe ho subuhlellana, ho ea mafung ka bongata le ho akana.

O bontšitse hore o etse hloko taba ea hore moruo oa hlokahala, empa le ha ho lejoalo bophelo ba batho le bona bo lokela ho eloa hloko bo baballoe.

Ka hona ho ea lokeleha hore ho koaloe tse ling tsa likhoebo le litšebeletso ka sepheo sa ho pholosa bophelo.  

Ha a phethela Dr Litaba o totobalitse hore phomolo ea Paseka le mariha li ea atamela ka hona batho ba ipaballe ho qoba tšoaetso.

“Ho ipapaball ho molemo ho feta sehlare, batho ba seka ba khobokana mafung, ho hlapuoe matsoho ka metsi a phallang metsoana e 20 ho sebelisoe senyanyatsi sa matsoho”, ho rialo Dr Litaba.

Ho sa le joalo monghali Thabo Ntoi o netefalitse hore ka la Pele Hlakola NACOSEC e ile ea koaloa hobane e so lefe mokoloto oa ho sebelisa sebaka seo sa Maseru Avani.

O hlalositse hore ho bonahetse ho bile le tieho ea ho lefa ho tloha ka Phupu ngoahola ho fihlela ha ho tla koaloa.

Monghali Ntoi a supa hore le ha ho le joalo mosebetsi oona o ne o tsoelapele le ha ho koetsoe ba sebeletsa malapeng e sita le ka marangrang.

“Re bile le lipuisano ka hona re rarolotse pharela eo li ofisi li butsoi tšebetso e tsoelapele”, ho khobotla monghali Ntoi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close