Setsung ke Ha Molapo lipapali hoha, NACOSEC

Monghali Baroane Phenethi

Ho phahama hoa litšoaetso tsa COVID 19 lefatšeng ho tsoetse hore lipapali likoaloe linaheng tse ngata ho kenyeletsa le Lesotho.

Empa ho bonahala naheng ea bohaisane eo ha ngata Lesotho le e tšetlehileng ka eona ka moruo le lintho tse ling hobane le likanyelitsoe ke eona.

Ha e le Afrika Boroa moo ho na le maikutlo a hore tšoaetso e phahame haholo ho feta Lesotho.

Taba ena e bakile hore Lesotho Sports Blizz e je lekomo le NACOSEC, potso e le hore na hobaneng ha baahisane ba Lesotho ba lumeletse lipapali ho tsoelapele empa Lesotho lona le likoaletse le ha ho se ho nyehlisitsoe lithibelo.

Monghali Baroane Phenethi oa lefapha la likhokahanyo hotsoa NACOSEC o hlaositse hore ke ‘nete hore Afrika Boroa e na le sechaba se baloang ka limillione, empa Lesotho lona sechaba sa lona se ea fokola.

A re ho latela lipalo tsa sechaba tse sa lekaneng ha ho phaphano ho ea ka moo tšoaetso e itšemeng ka teng linaheng tsena ka bobeli.

Ka hona setsung ke Ha Molapo, ha ho lipapali tse ka lumelloang ho tsoelapele Lesotho.

O tsoetsepele ho bolela hore Lesotho le hula ka tlhako tsa morao ka  litšebeletso tsa bophelo.

A bontša hore naha ea Moshoeshoe e lelekisa COVID 19 ha Afrika Boroa e le ka pele ho eona ho latela moruo oa tsona.

Taba ea hore ebe Lesotho le boemong ba linoko tse 31 lekholong (31%) ha bonyane le lokela hoba ho linoko tse hlano kapa ka tlase ho e papisitsoe le tataiso ea mokhatlo oa lefatše oa Bophelo (WHO) e bontša qholotso e kholo ho sechaba sa Basotho.

“Re butsi hobane ho bonahala hore moruo o ea oela, empa ha re boemong ba ho bula lipapali joalo ka baahisane”, ho rialo monghali Phenethi.

O totobalitse hore lipapali ke o mong oa mekhoa e hohelang sechaba se sengata e le ho akofisa tšoaetso ea COVID 19.

O entse mohlala ka libaka tsa boikoetliso hore batho ba lifetotse libaka tsa ho ikhatholla.

“Libakeng tsa boikoetliso batho bokana ka bongata, metsoalle le baratani ba bonahala lihlopha tseo ho se bonolo ho qoba tšoaetso.

A re batho ba bang ha ba sebelisi le limonkoana kappa hona ho sielana libaka tse lekaneng.

“Ha re batle ho suoela tšea selomong ka ho akofisa ho khobokana ho ka bakoang ke lipapali”, ke moghali Phenethi ha a phethela litaba tsa hae.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close