Swallows e thakhola botšehetsi

Sehlopha sa Mazenod e leng Swallows se morerong oa ho thakhola batšehetsi ba sona haufinyane.

Moetapele (General Manager) oa sehlopha monghali Ralekoala Ralekoala o hlalositse hore ba tlo thakhola botšehetsi ba sehlopha ka la 27 Thlakubele monongoaha.

“Re se ntse re tekenne lipampiri le batšehetsi ba rona, empa ho setse fela hore ba tlo hlahella sechabeng ka molao” ho bolela Ralekoala.

Sehlopha sena se ne se hloka botšehetsi linthong tsa mantlha tse mmaloa.

Taba ea bohlokoa ke hore sehlopha se lule se ntse se le teng ka hara lihlopha tse robeli tse ka holimo lokong.

Monghali Ralekoala o tobokelitse hore sehlopha se hloka batho ba tla ba thusa ho matlafatsa sehlopha ka ho arabela litlhoko tsa sona.

A re ba ne ba na le litlhoko tse kenyeletsang mokhoa oa ho tsamaisa libapali ho ea lipapaling le boikoetlisong.

Taba engoe ebile hore libapali li lokela ho lifumana mokhoa oa hoja ka linako tsohle ha ba le lipapaling.

“Ka hona re fumane botšehetsi lintlheng tsena kaofela”, ho hlakisa moetapele oa swallows.

A phethela ka ho totobatsa hore ba saletsoe ke litlhoko tse fokolang haholo ho kenyeletsa ea ho lefa meputso ea libapali.

Empa ke tšepo ea hae hore ba tla feta bothata boo ka katleho haufinyane.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close