Komisi e kopa tumello ea ho tlaleha

Monghali Teboho Rakhomo

Komisi e tsamaisang lipapali Lesotho (LSRC) e tla tšoara seboka se khethehileng se akaretsang ka ‘mesa monongoaha.

Hoea ka polelo ea LSRC ba tla thakhola seboka se khethehileng ka la 11 ‘Mesa, ebe se akaretsang ka la 25 hona khoeling eo.

Moqolotsi oa Lesotho Sports Blizz o ile a phura leshoetla le raliphatlalatso oa komisi monghali Teboho Rakhomo.

Ka hona o hlalositse hore ho latela molao oa LSRC ba lokela ho tšoara seboka selemo le selemo. A re ngoahola ha ba ea atleha ho tšoara seboka se joalo, ka hona ba tla se tšoara monongaha.

Hape ba tla boela ba tšoare seboka se akaretsang sa monongoaha ha morao ho moo.

Potsong ea hore na ke hobaneng lefothafotha la liboka, e le hore komisi e na le mokotla oa ho etsa joalo.

Monghali Rakhomo o hlalositse hore liboka tsena ka bobeli li etselitsoe likhakanyo tsa lichelete.

A supa hore sebokeng se khethehileng ba tlo kopa ho mekhatlo ea lipapali e bopileng komisi hore ba tšoare liboka tsena.

A re hobane ha ba ea etsa tlaleho ngoahola ka hona ba lokela ho kopa litho hore ba etse litlaleho tse peli monongoaha.

“Ho bohlokoa haeba re kena litšenyehelong e le hobane re phetha seo molao o se toboketsang”, ho phethela monghali Rakhomo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close