LeFA e nka bohato khahlanong le lihlopha tse sitoang ho tlaleha

Monghali Salemane Phafane KC

Mookameli oa mokhatlo oa papali ea bolo ea maoto monghali Salemane Phafane KC o re phafa ea hae e ka metsing a letsoai.

O boletse sena e le ha a hlakisa hore ho tla nkuoa bohato bo matla khahlanong le lihlopha tse sa tlalehang hore na lisebelisitse chelete ea khahlametso sebakeng sa kameho ea seoa sa corona (COVID Relief Fund) joang.

“Lihlopha tse ling ha li so fane ka tlaleho ea hore lisebelisitse chelete eo ka mekhoa efeng. Ka hona botsamaisi ba lihlopha tse joalo bo tla nkeloa bohato bo toma”, ho bolela monghali Phafane.

O tsoetsepele ho supa hore lihlopha tse ling li khotsofalitse botsamaisi ba LeFA ka tšebeliso ea lichelete tseo ba li abetsoeng.

Mookameli o bontšitse hore ka hona lihlopha tse ling ha li so fumane chelete ea mokhahlelo oa bobeli hobane li sitoa ho hlalosa hore na ea pele li entseng ka eona.

“Le ha li fokola empa li tjametsoe ke litholoana tse bosula”, ke mookameli eo.

Empa le ha ho le joalo u khethile ho se fane ka mabitso a lihlopha tse tšeletseng tse so fane ka litlaleho tse khotsofatsang.

Chelete e abetsoe lihlopha ka tsela e latelang:

Lihlopha tse kholo (Premier league) M2, 5 million, A Division M1, 5 million, B M8.5 million, C M1.9 million, mekhatlo ea litereke (DIFAs) M720, 000.

Haele botsamaisi ba LeFA bona bo tšoasitse M1.2 million eaba baletsaphala ba fumana M65, 000.

Ha a phethela litaba tsa hae monghali Phafane o bontšitse hore ho shoa hoa lesole le leng ke ho phela hoa leleng.

A re lihlopha tse ngata ho ne ho se bo bebe hore li ka ba le chelate e kalo libukaneng tsa tsona tsa libanka.

Empa tšoaetso ea COVID 19 le ha e le lefu empa lihlopha li tsebile ho fumana bohashana bo tla thusa bophelong ba lihlopha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close