Bantu e hlasitse

Sehlopha sa papali ea bolo ea maoto sa Mafeteng Bantu a “matšo matebele” se hlasitse hoo le ngoana oa lesea a bonang.

Ka morao ho hore lipapali lithakhohe ka mora khefutso ea nako e telele e ileng ea bakoa ke tšoaetso ea COVID 19 haesale se poqa lihlopha ka phafa.

Se ile sa thakhoha ka ho tlabola Semunye ka lintlha tse tharo ho lehe.

E itse re sa ile le khongoana holimo hoja batho ba na le maikutlo a mangata ka papali eo ho kenyeletsa le hore sehlopha sa mapolesa ha sebapale hantle.

Ke moo se ileng sa mamola sehlopha sa Liphakoe “Siyabethwa noma asebethoe asekhathale” ka lintlha tse peli ho e le ngoe.

Papaling ena eo e neng e bapalla lebaleng la Masheshena (LCS) Liphakoe e ne e bapala hantle haholo, e bile e na le monyetla oa ho hlola Bantu.

Empa ha ho eaba bonolo ho hang, haholo ha sebapali sa Liphakoe se ile sa lelekoa ka lebaleng ke moletsaphala.

E le hore ba ne se ba setse ba le ka tlase ho lenane ka lebaleng.

Bang ba itse bitso lebe ke seromo ka sehlopha sa Liphakoe hobane le hlalosa hore le ha ba titikiloe ha ba na taba.

Ka Moqebelo ona Liphakoe e se fumane phafa ea tse tharo ho lehe, e khitloa ha bohloko ke Lioli ea Teyateyaneng.

Joale papaling ea boraro eo Bantu e neng e thulane le Likhopo lebaleng la Setsoto kajeno (29.05.21), ke moo A Matšo Matebele a tlabotseng Likhopo ka lintlha tse tharo ho lehe.

Ka hona ha ho potang hore sehlopha sena se bapala hantle haholo ‘me sena re se bona ka litholoana tse hlabosang.

Taba engoe motho ha a hetla morao re bona sehlopha se bontšang hoba le tsamaiso e khahlang. Mohlala oa seno ke hore botšehetsi ba Bantu ke bo matla haholo hotsoa likhoebong.

Ke sehlopha se mothamo ho feta lihlopha tse ngata ka hara naha.

Batho bao ke phurileng leshoetla le bona ka katleho ena ea Bantu ba supile hore papali ea bolo ea maoto ke mathe le le leme le boitšoaro bo botle ba papali.

‘Me o mong oa mehlala ea boitšoaro bo botle ke hore ba bapala bolo e le sehlopha, ka hona taba eo e eaba sebeletsa ka mehla.

Ba hlalosa hore sehlopha se sa sebetseng hantle ka lebaleng ha ngata ke hobane boitšoaro ba sona bo sa khahlisi ho hang.

Ke mpa ke rata ho utloa hore na barati ba papali ena empa ba sa rate sehlopha sa Bantu ba tlatla ka leoa lefeng.

Ke rialo hobane ha se lehoetla hore ebe Bantu e makatsa lichaba tjena ka mokhoa e bapalang ka teng.

Ke hopola hantle ha molula-setulo oa Bantu monghali Leuta John Leuta ha e ne e le mookameli oa Premier League Management Committee (PLMC), ho no petloa taba ea hore haesebe o etsa ihloana joale ke ka hona Bantu e ne e etsetsoa menyetla.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close