Senong o kopa tšoarelo ho Basotho – O pata litsubi tsa matekoane

Mokoetlisi oa sehlopha sa naha o kopa tšoarelo ho bohle ba nang le seabo papaling ea bolo ea maoto Lesotho.

O hlalositse litaba tsena ha a phura leshoetla le baqolotsi ba litaba ntlokholo ea mokhatlo oa bolo ea maoto LeFA ka Laboraro (09.06.21) ‘mokeng oa litaba.

Monghali Thabo Senong o ne a fana ka tlaleho ea tšebetso ea sehlopha lipapaling tsa setsoalle tse neng le bapalloa Mozambique le Eswatini.

Mozambique e tlabotse Lesotho ka lintlha tse hlano ho lehe ha Eswatini eona e mamotse Likoena ka ntlha e le ngoe ho lehe.

Litabeng tsa hae monghali Senong o supile ha ho bile le libapali tse bonahetseng li tsoile taolong ka ho tsuba matekoana, bosholu le ho se mamele litaelo tsa hae.

O lebohile libapali tse ling tse sebelitseng ka thata haholo ha ba le Eswatini. A supa hore ho na le libapali tse neng li sebetsa ka thata li batla sehlopha se hlole.

“Ke batla ho nka boikarabelo ke le mokoetlisi oa sehlopha sa naha ho kopa tšoarelo ho barati ba bolo ea maoto, ho Basotho le baqolotsi ba litaba ka  se etsahetseng”, ho rialo monghali Senong.

O bontša ha ho so etsahale tsena tse etsahetseng ka sehlopha sa Likuena, ka hona o se a ikopela tšoarelo le ho botsamaisi ba bolo Lesotho ka boitšoaro bona ba libapali.

Mokoetliso o se a bile a entse qeto ea hore a fokotse libapali tsena tse bontšitseng boitšoaro bo hlephileng a kenye lihlopha tse ncha.

Hoea ka mokoetlisi ho na le libapali tse ka fitlang ho 50 tseo a ka khethang sehlopha sa naha ho tsona, ka hona ha se bothata ho fokotsa libapali.

Le ha ho le joalo taba e bonahetseng e tšoarisa litlhokonyane ho baqolotsi ke hore mokoetlisi o boletse lebitso la sebapali se utsoitseng chelete e kalo ka R1,400 ka phaphusing ea mookameli oa sehlopha (Manager).

O tsoetsepele ho bolela lebitso la sebapali se neng se sa mamele litaelo tsa bakoetlisi, empa a hana ho bolela libapali tse neng li tsuba matekoane.

Monghali Senong o latotse bosehla hape hore libapali li qalile ho tsuba matekoane pele ba thakhola leeto.

Mookameli oa sehlopha monghali Lehlohonolo Matlosa o netefalitse hore sebapali se sebile chelete phaphusing ea hae ka mora hore a kope senotlolo moo selulang a bula a nka chelete e boletsoeng a khutlisetsa senotlolo moo a se nkileng (Reception).

Monghali Matlosa o supile hore litaba tsena li hlaheletse setšoantsong sa hotele (CCTV) eaba ha ho bonolo ho mofu ho qoba lebitla, eaba ha ho moo sebapali seo se ka hanang ka teng.

Ka hona se ile sa lumela hore se sebile chelete, sa e khutlisetsa ho monga eona e leng monghali Matlosa.

Kilibitla ea taba ke hore na hobaneng ha mokoetlisi a hana ho bolela mabitso a libapali tse neng li khokha khomo ea bonkhi?

O re ke tokelo ea hae ho sireletsa libapali empa ke hobaneng a sa sireletsa tseo tse peli tseo a boletseng mabitso a tsona tse sebileng le hotsoa taolong?

Taba ke hore na o sireletsa libapali tsena joang? Hotla monahano oa hore mohlomong o ntse a batla ho sebelisa lipapali tseo ka moso, joale barati ba bolo ba seke ba etsa lerata.

Kapa mohlomong ho na le seo a se tsebang se etsang hore a pate batho ba joalo. Empa li tla bonoa mohla kotulo. Hantle semphu se nkha kae?    

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close