COVID 19 e boemong ba tlokotsi – NACOSEC

Tšoaetso ea kokoana-hloko ea COVID 19 e ntse e le boemong ba tlokotsi ka hara naha, ka hona sechaba se lokela ho ba hlokolosi.

Monghali Thabo Ntoi

Litaba tsena li boletsoe ke motlatsi oa NACOSEC monghali Thabo Ntoi.

O tsoetsepele ho supa hore Lesotho le ntse le le mmaleng o pherese, e le hore mekete le likopano li ntse li notliloe.

Ha e le thekiso ea mothamahane eona e lumelletsoe ho rekisoa ho tloha ka Mantaha ho fihlella ka Labohlano.

Ho tloha moo bareki ba joala ba lokela ho nka liphutheloana tsa bona ba lebe malapeng.

Monghali Ntoi o tobokelitse hore sechaba se tšoare lipere tsa sona ho fihlela tšoaetso e theohileng haholo, ke hona NACOSEC e tla eletsa Tona-kholo hore a fane ka taelo ea ho theohela mmaleng o mong.

Ho sa le joalo monghali Ntoi o hlalositse hore lipalo tsa kentelo li phahame ka likarolo tse 14 lekholong (14%).

O supile hore Basotho ba entileng ba 290, 000.

Motlatsi oa mookaameli o tobokelitse hore sepheo ke hore ha selemo sena se fela ho bo entiloe batho ba milione le likete tse makholo a mahlano.

Ente ha e tlame empa sechaba se khothaletsoa ho enta ke NACOSEC.

Empa ha ho ea hlakisoa hore na batho ba qobellang basebetsi ho enta ho tla e tsoa joang ka bona.  

Ka ho tšoana bophatlatsi bo fitisang mafosisa le bona NACOSEC ha ea toboketsa hore na ba tla nkeloa bohato bofeng.

________________________________________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close