LNOC e sehela baqolotsi qholo

Baqolotsi le baphatlalatsi ba lipapali ba Lesotho ha ba ea khotsofalla qeto ea hore ba seke ba kena phuthehong ea selemo ea mokhatlo oa Komisi ea lipapali tsa li Olimpiki Lesotho (LNOC).

Lesotho

Taba ena e tla ka morao ho hore LNOC e ngole lengolo leo e memang baqolotsi mmokeng ona ka lipehelo tsa hore ba tla lumelloa ho kena fela ha ho etsoa lipuo tsa pulo le ha ho tsoelapele likhetho.

Hape memo e ne e supa ha mmoka o tla tšoareloa  Avani Maseru e seng Avani Lesotho ka la joalo ka ha ho no boletsoe pele.

Lipuo tsa pulo li tla ba ha hora ea borobong hoseng ka la 17 khoeling e holimo, ebe likhetho tsona li thakhoha ka hora ea bobeli mantsibuea hona letsatsing leo.

Potso ea baqolotsi ke hore na ba tla be ba le hokae ha ba emetse hora ea bobeli ka mora lipuo tsa hoseng.

Taba engoe ke hore na ho patoa eng moo eo baqolotsi ba sa lokelang ho e utloa kapa ho e tseba molemong oa ho e fitisetsa sechabeng.’

“Lekunutu ke la eng litabeng tsa sechaba?” Ho bolela baqolotsi ba Lesotho ba tšoenyehileng.

Haesale lehoetla Lesotho mona hore mekhatlo ea lipapali e lumelle baqolotsi le baphatlalatsi ho nka litaba phuthehong ea selemo (AGM) ho tloha ha e thakhoha ho fihlela ha e fellella.

Mohlala o entsoeng ke baphatlalatsi ke oa hore mokhatlo oa bolo (LeFA) o ile oa lumella baphatlalatsi ho etsa tšebetso ea bona ka moo ba ka khotsofalang ka teng, ho se na moo ba thijoang teng kapa hona ho seheloa qholo.

Mohlala oa bobeli oo ba o tobokelitseng ke mokhatlo oa cricket oa Lesotho o satsoa tšoara mmoka oa bona. Ka ho tšoana baphatlalatsi ba e ntse tšebetso ea bona ho se na moo ba thibetsoeng ho keneng teng.

Moqolotsi oa rona o entse matsapa ohle a ho fumana lehlakore la LNOC tabeng ena, empa a teha kalala.

Re letselitse raliphatlalatso monghali Moshoeshoe Molapo a bontša a se na lintlha re atamele motsamaisi oa (CEO), eaba mohala o bokolla fela ofising ha o arajoe.

Le mohlanka oa LNOC ea rometseng molaetsa ho baphatlalatsi o ile a seke a khutlela ho rona ha re kopa lehlakore la ofisi ea habo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close