Batho ba sa ikobeleng molao, M5, 000

Lipalo tsa tšoaetso ea COVID – 19 ka hara Lesotho litheohile haholo ho tloha mafelong a selemo se fitileng.

Le ha ho ne ho na le letsoalo la hore ka phomolo ea mafelo a beke e ka nna ea kenya letsoho ho akofisa COVID- 19, ‘me le bokulo le mafu tsa phahama empa ha ho ea ba joalo.

Monghali Thabo Ntoi

Ho ea ka motlatsi oa mookameli oa setsi sa taolo le thibelo ea ho ata oa COVID -19 (NACOSEC) monghali Thabo Ntoi monongoaha  ha ho na bakuli ba bangata kapa mafu a phahameng joalo ka ngoahola ka nako e tšoanang.

O bontšitse hore ke mafu a robeli fela a bileng teng.

A re ha e le lipetlele ha li na bakuli ba bangata, ka hona ke katleho e kholo.

Monghali Ntoi o supile hore selemong se fitileng ka Pherekhong ho ne ho hlobaetsa ka hara naha batho ba kula le ho hlokahala ka bongata.

Litsi tsa bophelo li ne li pepeteha, sechaba se ikopela hore ho koaloe litšebeletso.

Empa ka Tlhakubele selemong se fitileng hoa thakholoa letšolo la kentelo.

Sena se ile sa etsa hore mmele ea batho ba entileng e tsebe ho itoanela khahlanong le Corona.

“Ente ha e thibele Corona, hape motho ea entile a ka fumana tšoaetso a ba a tšoaetsa motho emong”, ho rialo monghali Ntoi.

O tsoetsepele ho hlalossa hore bohlokoa ba ente ke ho sesefatsa monyetla oa bokulo bo ka qetellang bo tsoetse lefu la mokuli.

A toboketsa hore ke ka lebaka leo monongoaha ho se na lipalo tse phahameng tsa bakuli le ba hlokahetseng joalo ka ngoahola hobane batho ba entile ka bongata le hoja ba so fihlele lenane la milione le likete tse makholo a tšeletseng eo ba e lebeletseng.

Motlatsi oa mookameli a bontša hore ke ka holimo ha nyenyane fela ho halofo ea karolo eo e lebeletsoeng hore e be e se e entile.

Ka hona a khothaletsa Basotho ho enta ka bongata.

O phethetse puo ea hae ka hore Basotho ba kene ka bongata mafelong a Tšitoe ngoahola malibohong a fapakaneng ho tsoa Afrika Boroa.

Ka hona lipalo tsa litšoaetso li ile tsa phahama haholo. A ipiletsa hore batho ba keneng ka likhoroana tsa matsa e sitana le ba keneng ka sheshe lelibohong la Maputsoe eaba ha ba hlahlojoe ba tlalehoe mareneng a bona.

Ha e le akhente ea NACOSEC mofumahali Tlotliso Polaki eena o tobokelitse hore melao e teng e kenyeletsang molao oa motheo oa 1993 le e meng eo e fang ‘muso  oa Lesotho matla a ho nka bohato ho sireletsa Basotho khahlanong le seoa sena sa Corona le tse ling.

Mofumahali Tlotliso Polaki

A supa hore le ha molao oa motheo o thathamisitse litokelo tsa batho empa litokelo tseo li ka behelloa ka thoko ha tlhoko e joalo e le teng.

Mofumahali Polaki o hlalositse hore ha se ho tlola molao ha Tonakholo ea Lesotho e entse polelo ea hore basebetsi ba ‘muso le mafapha a ikemetseng ba seke ba theohela ha ba sa enta.

A tsoelapele ho bontša hore ka morao ho hore ho hlokomelehe hore basebeletsi ba litsi tsa bophelo ba tšoaetso ka bongata ho bonahetse ho hlokahala hore batho ba sa entang ba seke ba sebeletsoa litsing.

Batho ba kulang hoo ba sitoang ho enta ba lokela hore ba fane ka bopaki ba litaba tse joalo, ‘me ba tla fumana litšebeletso.

Batho ba sa ikobeleng molao oa thibelo ea batho ba sa entang, ha ba fumanoe ba le molato ke makhotla ba tla ahloloa ho hoehla chankaneng khoeli kapa ho lefa M5, 000, kapa ka bobeli ba tsona. 

Likotlo tsena li hlaha molaoaneng oa 2021 (Public Health Covid-19 Regulations No 4 of 2021). Likhoebo tse sa ikobeleng molao ona tsona mangolo a tsona a khoebo a tla fanyehoa.

______________________________________________________

Papatso

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close