Pharela malibohong a Lesotho le Freistata, COVID-19

Matona a Lesotho le Afrika Boroa a ile a lumellana hore batho ba linaha tsa bona ba tšele ha bobebe malibohong a lipakeng tsa linaha tsena tse peli.

Monghali Thabo Ntoi

Ka hona litumellano li ile tsa kenyeletsa hore mohahi oa Afrika Boroa ha a kena Lesotho a pakahatse ka lengolo (Certificate) hore o hlahlobetse Corona.

 Ka ho tšoana Mosotho ha leba ho la boahisane a pakahatse ka lengolo hore ha a na tšoaetso ha kena naheng eo.

Ho etsoe hloko ea hore tlhatlhobo ea Polymerase Chain Reaction (PCR) e qobella motho hore a tsetele nakong le litšenyehelo tsa lihlahlobo li holimo.

Empa ha e le hlahlobo ea Antigene (Rapid Antigen Test) eona e fumaneha kapele haholo, e bile e litjeho litlase.

Linaha tsena li ile tsa lumellana ka ho etsa Rapid Antigen Test, ‘me Lesotho la hlalosa hore ha le na lefisa Basotho ba hlahlobiloeng ka eona.  

Haeba Mosotho a lokela ho hlahlojoa Afrika Boroa haesale bona ba lefisoa.

Ho ea ka motlatsi oa mookameli oa NACOSEC monghali Thabo Ntoi batho ba Afrika Boroa bona ha ba kena Lesotho eba ha ba na lipampiri tse ba pakang hore ba hlahlobiloe habo bona ba tla lefella litšebeletso tsa litlhatlhobo Lesotho.

“Litaba tsena tsa mokhoa oa tšebetso o lumelloanoeng o ile oa lokela hore o fetisetsoe ho bahlanka ba linaha tsena tse peli”, ho toboketsa monghali Ntoi.

A tsoelapele hore ke ka hoo mohlomphehi tonakholo ea Lesotho Dr. Moeketsi Majoro a ile a phatlalatsa, litumellano tsena tsa malibohong le melaong ea litaba tsa COVID -19 li keneletse.

Mosebetsi oa lihlahlobo malibohong o tla etsoa ke ba lekala la bophelo ka koano ka Lesotho.

Taba engoe e tobokelitsoeng ke monghali Ntoi ke hore batho ba tsamaeang ka lifofane bona ba tla hlahlojoa ka PCR.

“Ha litumellano tsena lilokela ho kena tšebetsong ke moo re fumaneng hore bahlanka ba Afrika Boroa ba hana ho nka mangolo a bopaki ba hore ba hlahlobile Lesotho”, ho bolela monghali Ntoi.

A supa hore ba re baokameli ba bona ha ba so ba hlalosetse liphetoho tseo.

Ke moo ba ileng ba iteanya le bookameli boo eaba ba fumana tlhaloso ea hore melao ea bona ha e so kenyeletse litaba tsena tsa ho amohela mangolo a tsoang Lesotho, eaba se khitla lejoe.

Tebello e bile hore beke e fitileng e fele litaba li le thekeng la tšoene.

Empa le ha ho le joalo motlatsi oa mookameli o bontšitse hore ke malibohong a arolelanang le Frestata fela moo ho bileng le qholotso ena ea ho hana mangolo, ha e le maliboho a mang ha ho lere lekhopo batho ba lumeletsoe ho hlaisa bopaki boo.

Ka hona Basotho ba ikobele mokhoa oo o tsebahalang oa tšebetso.

Mofumahali ‘Malekhetho Motenalapi

Ho sa le joalo li ente tsa ba lilemo tse 12 ho ea 17 ha li fumanehe litsing tsohle tse ka hara naha.

Ho tloha moo ea ikarabellang litabeng tsa li ente mofumahali ‘Malekhetho Motenalapi o hlalositse hore le li ente tsa batho bohle li fumaneha litsing tseo batho ba sebetsang ho tsona ba ile ba atleha ho kenela lithuphelo tsa kentelo, empa litsi tseo basebetsi ba tsona ba sa atlehang ho ba le seabo lithupelong ha ba ea lumelloa ho enta.

A etsa mohlala ka litsi tse ikemetseng le ntse li runya morao tjena ha ba lumelloa ho enta. 

O boletse hore litsing tsa bophelo tsa ‘muso li ente li ea fumaneha ho tsona kaofela haese literekeng tse tharo e leng Mokhotlong, Qacha’snek le Leribe tseo tsona tebello e le hore li tla fana ka ente ho tloha ka 17 Pherekhong monongoaha.

Ho bonahetse ka morao ho hore ho be le libaka tseo batho ba thibetsoeng ho kena ho tsona manane a batho ba entang litsing tsa bophelo a phahame haholo.

 .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close