Tšiu Malefane ke mang?

Monghali Ts’iu Malefane

Moifo oa Lesotho Sports Blizz o ile oa phura leshoetla le monghali Tšiu Malefane mookameli oa kompone ea TKM Agricultural Support Service ka sepheo sa ho fumana hotsoa ho eena hore na o tsoa kae ka bophelo le tšebetso ena ea hae ea ho chorisa Basotho ka tlhokomelo ea likhoho tsa mahe le nama.

Monghali Malefane ke monna oa Mosotho ea lilemo li 45 ea hlahetseng Qeme Mohokare Ha Setho seterekeng sa Maseru. Ke ngoana oa pele ho ba bane ba ntate oa hae monghali Malefene.

“Ke holile joalo ka ngoana e mong le e mong ea holelang motseng, ka Sesotho ngoana o holisoa ke batho ba baholo ba phelang le eena motseng moo”, ho toboketsa monghali Malefane.

Monghali Malefane o kene sekolo sa mathomo ka 1981 hona habo moo, eaba o fetela ho se phahameng, eaba o phethela ka selemo sa 1995.

O na le lelapa eaba o sitsoa ka bana ba babeli oa ngoanana le oa moshanyana.

“Ha ke qeta ho phethela lithuto sekolong se phahameng ke ile ka ntšetsa lithuto tsaka pele unifesiting ea KwaZulu-Natal Pietermaritzburg naheng ea Afrika Boroa, moo ke tsebileng ho ithutela lengolo la “Poultry Management) ka selemo sa 1998”, ho rialo mokoetlisi oa tlhokomelo ea bomalitšibana.

O supile hore o ile sekolo ka khothaletso ea mokhatlo oa merafo (Mine Workers Development Agency. Eaba ha khutla sekolong o sebetsa hona moo mokhatlong oo ho tloha ka 1999 ho fihlela ka selemo sa 2002.

Eaba hoba le ho thefuthefuleha ho ileng hoa tlama hore a arohane le Mine Workers Agency.

“Ho tloha ka selemo sa 2003 ho fihlela ka sa 2005 ke ne ntse ke le moitšokuli ke etsa makhobonthithi a hore bana ba phele, empa ke ntse ke hasa maikutlo a hore khoho e ka phelisa Basotho, batho ba sa nkutloi”, ho toboketsa monghali Malefane.

Mookameli oa TKM o bonts’a mokhoa oa ho hlaba khoho

Ke ile ka ipolella hore bana ha ba na  ho roabala ka tlala ke ntse ke le teng eaba ka selemo sa 2006 ke fumana mosebetsi World Vision Lesotho moo teng ke neng ke le mokhanni oa koloi.

“Ke sebelitse le bona ho fihlela ka selemo 2008, e le hore ke ne se ke fetotse mpshane hohang, empa ke na le litsebo tsa bosupisi litabeng tsa thuo ea bomalitšibane empa ho se nko ho tsoa lemina hore na nka fumana monyetla joang oa ho ntšetsa toro eaka pele”, ho bolela monghali Malefane.

Ho tloha moo monghali Malefane o ile a sebetsa le kompone e bitsoang University Research (URC) ea litaba tsa bophelo, e ntse e le moqhobi hape ho tloha ka 2008 le 2009. Eaba ka 2010 a sebetsa le mokhatlo o mong oa machaba o bitsoang ICAP e le moqhobi ka ho tšoana ho fihlela ka 2015.

O boetse a arohana le ICAP e le ha e supa hore bafani ba eona ba bolela hore mokotla o so lutla ka hona ba sitoa ho tsoelapele ka litšehetso. Ke moo a ileng a khutlela URC ka 2016.

Ka selemo sa 2017 ke ha a ikopela ho arohana le URC e le ha a hlokomela hore o etsa mosebetsi oo a sa ithutelang oona sekolong.

“ Ka sa selemo 2017 ke ile ka theha kompone e bitsoang TKM Agricultural Support Solutions, sepheo sa eona e le ho koetlisa motho e mong le e mong oa boithatelo bo botle ea ka kholisehang hore a ka iphilisa ka leruo la likhoho”, ke monghali Malefane eo.

Kompone ena ea TKM e se e rupetse batho ba fetang makholo a robong literekeng tse robong ka hara naha. Ke setereke sa Qacha’snek fela seo a so fihli ho sona, ‘me ke takatso ea hae hore le teng a qetelle a fihlile hobane tlhoko e teng.  

O tsoetsepele ho bontša hore kompone ea Lesotho Flower Mills e khahliloe haholo ke tšebetso ea kompone ea habo. A supa hore le lihoai tse rupetsoeng li reka lijo tsa likhoho ka theko e tlase ha fela li ikopantse, e leng monyetla o moholo oa ho phela le ho philisa batho ba bang ka leruo la likhoho.

Monghali Ts’iu ka sehlopheng

 “Ka tšebetso ‘moho ena ke bona moruo oa naha ea heso o ka hola haholo, haholo tabeng ea ho theha mesebetsi eo e leng qholotso Lesotho”, ke maikutlo a monghali Malefane ao.

“Re na le sehlopha (Whatsapp Group) seo haeba ho na le motho ea hlahisitseng likhoho re ea lireka re le litho tsa sehlopha seno e le hore ha re hloke mmaraka oa tlhaiso ea rona”.

Le ha ho le joalo monghali Malefane o khothalelitse hore merero e meholo joalo ka oa merafo ea Letšeng, Polihali le e meng e ka kenya letsoho ho holisa mmaraka hobane merero eo e ka tšehetsa batho ho hlahisa likhoho le mahe e be ba ea li reka.

Joale taba e ka sehlohong ke hore Basotho ba fuoe litsebo tsa ho hlokomela likhoho e le hore tlhahiso e be ea boleng bo holimo.

Ha a phethela litaba tsa hae monghali Malefane o boletse hore ngoana enoa ea bitsoang Lesotho ha e sa le a hlaha ho tloha ka 1966, ‘me o ntse a khasa le kajeno e leng taba e makatsang.

“Hao ngoana eo eena ha e sa le a tsoaloa a ntse a khasa, le ka jeno  o ntsa khasa haese hore ke sebopuoa”, ho meketsa moghali Malefane.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close