Lelapa la lipapali le ntlafatsa leano la ho tsebahatsa mesebetsi ea LNOC

Hona ke phethahatso ea boitlamo ba ho sebetsa mmoho re le lelapa la lipapapali Lesotho.

Mantsoe ana a boletsoe ke mookameli oa mokhatlo oa li-Olimpiki ha a bula ka molao ‘moka oa baemeli ba mekhatlo ea lipapali le mokhatlo oa baqolotsi ba lipapali, esitana le mafapha amang a chang a tšola lipapaling.

Monghali Tlai Rampooana

Monghali Tlali Rampooane o supile hore ho lebaloe litaba tsa maobane ho hahamalloe pele molemong oa ntlafatso ea lipapali ka hara naha.

A ipiletsa hore boralipapali ba be ntsoe leng ho ntlafatsa lipapali, ka hona mafapha ohle a nang le seabo a kenye letsoho.

Monghali Rampooana o khobotlile joana e le ha a toboketsa bohlokoa ba leano la ho tsebahatsa le ho fetisa litaba tsa lipapali ka nepo (LNOC Marketing- Communication Strategy).

‘Moka ona o ne o tšoaretsoe holong ea Lephole, Maseru ka la Hlano Hlakola monongoaha.

Ha e le monghali Phomolo Lebotsa e leng eena ea ntseng a bopa leano lena o hlalositse hore ha LNOC e na le lona le tla thusa hore hobe le tsamaiso e tsoileng matsoho ka hara mokhatlo.

Monghali Retšelisitsoe Makara molulasetulo oa mokhatlo oa baqolotsi le baphatlalatsi ka hara naha (Sports Reporters Association of Lesotho) o e ntse poboli ea hore baqolotsi le baphatlalatsi ba kenyeletsoe moifong oa lihlopha tse tsoang ka hara naha ho e lata letailana.

A re sena se tla akofisa tšebetso ea bona, hobane lliphala tsa lihlopha li ngoatha moo tsona li ratang eseng moo baqolotsi ba nang le thahasello hona teng.

Monghali Makara o tobokelitse hore bophatlalatsi ha se lira tsa batsamaisi le libapali, empa ba fitisa seo Basotho ba sehlokanang, haholo hobane lipapali tsena li holisoa ka likhafa tsa bona (Basotho).

“Ha re buletsoe mamati re tla tseba ho fitisa litaba hantle”, ho khobotla monghali Makara.

A phethela ka ho leboha LNOC ka ho fana ka monyetla oa hore le bona e le baqolotsi ba kenye letsoho kholisong ea lipapali Lesotho.

Se seng sa lihlopha se neng se khobotla lintle le limpe tsa sepheo sa leano

Ea tšoereng molepo e le motsamaisi oa mokhatlo oa LNOC mofumahali ‘Mathato Makhorole o supile hore mosebetsi oa khaho ea leano lena o thakhohile ka selemo sa 2020.

A re ba atlehile ho ba le motho ea ikarabellang litabeng tsa ho tsebahatsa liketsahalo tsa LNOC (Marketing Officer).

“Re tsebile ho ba le monyetla oa ho hlahloba sepheo tsa mokhatlo oa rona”, ho bolela motsamaisi

A phethela ka hore ba tla etsa bonnete ba hore ba teana le mafapaha ohle a na le seabo lipapaling ho kenyeletsa botsamaisi  (Board members), mekhatlo ea lipapali le ba bang ba lelapa la lipapali, ka sepheo sa hore ba kenye letsoho tokomaneng ena.

______________________________________________________________________

Advert

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close