MOTLATSI OA PRESIDENT OA ITOKOLLA

Sehlopha sa bolo ea maoto sa Lioli se ntšitse phatlalatso eo ka eona se hlalosang hore motlatsi oa mookameli o beha meja fatše. Polelo e baleha joana:

Kamora hore a fuoe boikarabello ba ho ba moahloli ka hara naha ea Lesotho, Motlatsi oa President Advocate Hopolang Nathane KC o itokollotse mosebetsing oa hae ka hara sehlopha.

Sena o se etsa hobane mosebetsi oa hae o mocha o se o sa mo lumelle hore a ka tsoela pele hoba karolo ea sehlopha sa Lioli Board of Directors.

Ho khethoeng hoa hae e le Motlatsi oa President ea Lioli FC o boetse a khethoa e le Motlatsi oa mongoli oa PLMC, ‘me hona ho bolela hore o tla siea maemo ana a bolong a mabeli.

Re rata ho mo leboha ka tšebetso e matla, e tsoileng matsoho eo a e entseng kahara sehlopha sa rona le papaling ea bolo ka kakaretso, ‘me re le botsamaisi re mo lakaletsa mahlohonolo mosebetsing oo a tlang ho tsoela pele ka ona.

Ha li ba jee…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close