Lihloa lekhoara leetong la AUSC Region 5, Malawi

Likhalala tsa ngoahola tsa sehlopha sa Lesotho sa volleyball lipapaling tsa AUSC Region 5

Ka Mantaha oa beke ena ho bile le litaba tsa hore lipapali tsa ba ka tlase ho lilemo tse 20 tse hlopheselitsoeng ho ea bapaloa Malawi leeto leo ha le sa tsoela pele.

Ho ea ka manyela koaeng a Leselinyana lena ho ne ho hlahella hore ke letona la Tekano le Bacha, Lipapali le boithapollo mohlopmhehi Pitso Lesaoana e bile e le mokhethoa oa Ha Maama #45 le ts’etseng libapali ka metsi a batang ka litaba tsa mofuta oo moo li ntseng li phomola teng ho itukisetsa leeto e leng Durham Link Maseru.

Pejana ho mona ho ne ho koptjoe hore ho fokotsoe moifo hobane chelete ke pharela. Moifo o ne o bopiloe ka libapali le batsamaisi ba 62, empa ba fokoletsoa ho 50.  

Thlaloso e boletse hore lipapali tsena li thisa joana e le hore libapali li se li lefeletsoe bolulo le lijo koana Malawi. Hape le seaparo sa sehlopha sa Lesotho se ne se qeta ho fihla ka hara naha hotsoa Afrika Boroa moo se rekiloeng hona teng.

“Karolo engoe ea libapali tsa mabelo e ne e se e lefeletsoe leeto”, ho hlalosa batsamaisi ba ts’oenyehileng ke ho thisa hoa leeto leo.

Moqolotsi oa LSB o ile a atamela raliphatlalatso oa lekala la lipapali monghali Maqalika Matsepe.

“Ke ‘nete ho no bonahala leeto le thisitse empa ea re ha mohlomphehi a ts’ohla taba ena  le libapali hoa hlahella hore ho ka sebelisoa bese kaha chelete e ne sitoa ho lekana sefofane e leng lona lebaka le leholo la ho thisisa leeto”, ho rialo monghali Matsepe.

“Ha taba ea bese e se e hlahelletse ke moo joale litokiso li ileng tsa qalelloa hore ho sebelisoe bese ho ea moo”.

O tsoetse pele ho toboketsa hore ha lintho li ka kopana tebello ke hore ho tsamauoe kajeno (29 Pulungoana) thapama.

Raliphatlalatso o netefalitse hore lijo le boroko li ne se li lefeletsoe koana Malawi. A re ke ‘nete hore le seaparo se ne se rekiloe.

Lipapali tsena li thakhoha ka la Tharo Tšitoe, li fihla pheletsong ka la 11 khoeling e tšoanang.

Ke libapali tsa taekondo tse hloellang sekala ka la 30, empa lipuisano li qalelletse hore libapali tsa Lesotho li tle li fuoe monyetla leha li ka fihla morao.

Lesotho le tla kenela lipapali tsena ka volleyball, mabelo, taekwondo le Boxing.

Ngoahola lipapali tsena tsa AUSC Region 5 under 20 li ne li ts’oaretsoe Lesotho mona, moo sehlopha sa bana sa volleyball se ile sa hapela naha khau ea khauta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close