Red Skins e lata letailana Zambia

Sehlopha sa bahlankana sa Red Skins

Mokoetlisi oa sehlopha sa volleyball sa Red Skins o re ba se ba qalile ho ikoetlisa e le ho itlhophela lipapali tsa Zone 6 Club Championship tse tla bapalloa Zambia.

Lipapali tsena tse keneloang  ke lihlopha tse ipabotseng linaheng tsa bo tsona joalo ka Red Skins li tla thakhoha ka la 12 ho isa ka la 22 Tšitoe monongoaha Lusaka, Zambia.

Ha LSB e ne e buisana le mongali Tšepo Raletooane e ne se e le lihlopha tse 10 tse seng li ingolisitse, empa bongoliso bo so koaloe.

“Re lebeletse hore ho tla ingolisa lihlopha tse fetang 10 haholo hobane boingoliso ha bo so koaloe”, ho rialo monghali Raletooane.

O tsoetse pele ho hlalosa hore libapali li lokolotsoe empa qholotso ke hore ha li so lokolloe kaofela hoo a se nang bonnete ba hore na e be li tla fumaneha kaofela.

“Empa le ha ho le joalo ba na ba teng ba tla etsa mosebetsi ha ho lere lekhopo haeba ba bang ba sa likolloa”, ho rialo mokoetlisi.

O supile hore qholotso engoe e kholo ke ho fokola hoa lichelete, empa ba ntse ba leka ho kopa litlatsetso le ho etsa bakhobonthithi.

“Litšehelo tse kholo ke tsa koloi eo ka lehlohonolo re thusitsoeng ke Komisi ea lipapali (LSRC, empa le eona ha re ea e fumana mahala re tlo e lefa ka litjeho tse tlasana”,

“ Ha se hore LSRC e re phaletse ka koloi, re e lefile”, ho toboketsa mokoetlisi oa Red Skins.

Monghali Raletooane o supile hore mafelong a beke ena ba tla leba Afrika Boroa Bloemfontein ho ea kenela tlholisano moo  e ntse e le karolo ea boikoetliso.

“Re tla tseba ho bapala lipapali tse mmaloa e le boikoetliso bo botle haholo ha ke tsamaea le mathapisane monongoaha”, ho bolela mokoetlisi.

“Ka hara libapali tse 14 ba leshome ke bahlankana ba lilemo li lipakeng tsa 18 le 21 ba bane ke ba sa qaleng ho kenela tlholisano ena ea Club Championship kantle ho naha”.

  A re le leng la mabaka a ho lieha ho qala ho koetla ke hobane libapali tsa hae bongata ke bana ba likolo tse fapakaneng ka hona ba ne ba ngola lihlahobo tsa mapomela.

“Boholo ba bahlankana bana ke bona ba ne ba bapala lipapali tsa AUSC Region 5 under 20 Lesotho mona ngoahola”, ho toboketsa monghali Raletooane.

O phethetse ka ho hlalosa hore bonyane ba lakatsa ho fihla mokhahlelong o holimo ha lipapali tsena li fela (knock out stage).

Puisanong ea rona le ea tšoereng molepo e le mookameli oa mokhatlo oa volleyball (LVA) monghali  Masoli Khoanyane o supile ha boitlhopho ba Red Skins bo se bohatetse pele hahaolo.

“Ho fihlela ha joale e sa le eona fela e ingoliselitse ho ba le seabo lipapaling tsena tsa Zambia”, ho bolela monghali Khoanyane.

A re lihlopha tse kang sa Lesotho Defence Force le sa Lesotho Mounted Police Service li bontšitse li na le thahasello ea ho kenela leetong lena.

A supa hore lihlopha tse nang le thahasello li filoe ho fihlela mafelo a khoelo ea Pulungoana hore li be li ingolisitse.

“Haeba li 30 tsa Pulungoana li ka tsa fitla tsa feta lihlopha tsena li sa tlatsa litokomane tse lokelang sena se tla bolela hore ha li na ho kenela lipapali tsena,” ho rialo mookameli oa LVA.

O tsoetse pele ho bolela hore mokhatlo oa habo o tla sitoa ho tšehetsa lihlopha tse tla kenela lipapali tsena.

A re le ha ho le joalo ba tsebile ho kopela Red Skins koloi haholo hobane e bile e le eona mpoli oa tlholisano  ea “Zone 6 Qualifiers” e bapetsoeng hona hae mona.

“Ha e le lihlopha tse ling tsona li tla ipona hore na li fihla joang Zambia”, ho thetha monghali Khoanyane.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close