Sepolesa sa Botha Bothe se keteka letsatsi la HIV/AIDS

Litho tsa mokhatlo oa mapolesa a Botha Bothe o bitsoang Ha Re Pheleng ha o ka ba oa itheka moroalo ka hore e be le ona o ile oa ketekela letsatsi la sehopotso sa batho ba phelang le kokoana ea HIV le AIDS.

Mosebetsi ona o moholo o ne o tšoaretsoe Botha Bothe ka la Pele Tšitoe, monongoaha.

Litho tsa Ha Re Pheleng tsa Botha Bothe

Molula setulo oa mokhatlo oa Ha Re Pheleng monghali Monaheng Kakata o hlalositse hore Mokhatlo ona o thehiloe ka selemo sa 2003 khoeling ea leshome. Eaba o thakholoa ka Tšitoe hona selemong seo se boletsoeng, o thehoa ke sepolesa sa Lesotho.

“Ke mokhatlo oa mapolesa a phelang le a sa pheleng le HIV le AIDS. Litho tsa oona ke batho ba tsebang boemo ba bona le ba sa botsebeng.

Sepheo sa mokhatlo ke hore ba tšehetsane ka litsela tsohle joalo ka ho khothaletsa litho ho sebelisa lipisi hantle le moo ebang setho sa mokhatlo ntoa ea lefu lena e ka mohlola.

Monghali Kakata o supile hore bona ba kitikile letsatsi leo la Tšitoe ka ho bokella liphahlo tse ntseng li le maemong a matle le ho a moheleha hore motho e mong a ka lisebelisa.

O tsoetse pele ho hlalosa hore ba ile ba phutha bana le batho ba baholo ba hlokang ba ba abela liphahlo tseo.

“Ke bana ba 12 le batho ba baholo ba bahlano ba atlehileng ho fumana liphahlo tse boletsoeng,” ho rialo molula setulo oa Ha Re Pheleng Botha Bothe.

Sechaba sa Botha Botha se bile le seabo ketekelong ea letsatsi la HIV/AIDS

Monghali Kakata o phethetse litaba tsa hae ka hore ba tla keteka selemo le selemo ka mekhoa e fapakaneng ka letsatsi le tšoanang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close